sjef gir kritikk (bredde)
sjef gir kritikk (bredde)

Må bli bedre til å lede de svakeste

Ledere flest er mye bedre til å kommunisere med de dyktigste medarbeiderne enn med de svakeste i organisasjonen. Det kommer fram i en europeisk undersøkelse.

Publisert

Det største forbedringspotensialet i organisasjonen kan ligge i å få det nedre sjiktet av medarbeidere til å yte mer og bedre. Men det er likevel ikke her lederne har sitt fokus, og bare de færreste er flinke til å løfte dem som presterer svakest.

Les også: Slik motiverer du problem-medarbeideren

Ledere synes nemlig det er mye lettere å lede de flinkeste medarbeiderne. Derimot er de ikke så på hugget når det gjelder å forbedre innsatsen til dem som yter svakest i organisasjonen.

Enerne er mer fornøyde med sjefen

Dette kommer fram i undersøkelsen 2007/2008 Global Strategic Reward Study, som konsulentselskapet Watson Wyatt har utført. Den tar for seg 5500 ansatte i 175 selskaper i hele Europa, ifølge det britiske HR-magasinet Personnel Today.

Undersøkelsen viser at det er 66 prosent større sjanse for at en toppmedarbeider mener at sin nærmeste leder gjør en god jobb når det gjelder å kommunisere organisatoriske og prestasjonsmessige spørsmål, enn hva en lavt presterende medarbeider synes.

Hard dom fra de svakeste medarbeiderne

Bare en tredel av de svakeste medarbeiderne sier at deres nærmeste leder gjør en god jobb når det gjelder å formidle forventninger til organisasjonens resultater.

Like få i denne gruppa mener at nærmeste leder gjør en god jobb når det gjelder å fastsette mål for den enkeltes innsats som er knyttet til organisasjonens overordnede mål.

Manglende tilbakemeldinger

Heller ikke mener mer enn en tredel av de svakeste medarbeiderne at nærmeste leder gjør en god jobb med å gi direkte tilbakemeldinger på jobben den enkelte gjør.

Les også: Gi feedback som folk forstår

Og færre enn 30 prosent av de svakest presterende medarbeiderne er enige i at nærmeste leder gjør en god jobb med å knytte prestasjoner til belønning, verken på et individuelt eller organisatorisk nivå.

Må kommunisere med alle

Konsulentselskapet Watson Wyatt mener målingene viser at ledere trenger mer oppfølging og kompetanse i forhold til hvordan de skal kommunisere med hele staben, og ikke bare med enerne.

Les også: Slik beholder du stjernemedarbeiderne

Å kommunisere mål og forventninger på en god måte er spesielt viktig i forhold til de medarbeiderne som presterer svakest, mener Watson Wyatt.

"
Powered by Labrador CMS