HR-guiden

Ønsker du å ha ditt firma oppført i HR-guiden? Ta kontakt med annonseavdelingen.

Ansattegoder

Det kongelige selskap for Norges Vel

E-post: [email protected]
Tlf: +47 64 83 20 00
https://medaljen.no

Arbeidspsykologiske testverktøy

Assessio Norge AS

Tlf: 22 12 80 40
https://assessio.no

Assessio er Nordens største testleverandør og har et bredt utvalg av DNV-GL sertifiserte arbeidspsykologiske testverktøy. Vi er opptatt av kvalitet og å skape langvarig suksess, og er lidenskapelig interessert i faget. Men til syvende og sist er vi først og fremt opptatt av resultatene dette skaper for våre kunder.

Cubiks

E-post: [email protected]
Tlf: 22 58 15 20
Besøksadresse:
Nydalsveien 36b
0484 Oslo
www.cubiks.no

cut-e

E-post: [email protected]
Tlf: 22 36 10 35
Besøksadresse:
Stortingsgata 6

0161 Oslo
www.cut-e.no

cut-e Norge, an Aon company, er Norges største leverandør av arbeidspsykologiske tester. Vi tilbyr tjenester innen rekruttering, tiltrekking og leder- og medarbeiderutvikling.

Hogrefe

E-post: [email protected]
Tlf: 800 31 700
Besøksadresse:
Oscars gate 35, Oslo
https://hogrefe.no

Hogrefes tester har i mange år bidratt til vellykket rekruttering og personalutvikling innen et bredt spekter av arbeidsområder rundt i Europa. Hogrefes vitenskapelig utviklede tester sikrer tilgjengeligheten av den kompetansen som kreves for at bedrifter skal kunne nå sine forretningsmessige mål.

Arbeidsrett

Kvale Advokatfirma DA

Tlf: 22 47 97 00
Besøksadresse:
Fridtjof Nansens Plass 4
0122 Oslo
Postadresse:
Pb. 1752 Vika
www.kvale.no

Arbeidstid- og fraværsadministrasjon

Simployer

Tlf: 69 97 17 00
www.simployer.no

Oppfølging av sykefravær. Legg til rette for god oppfølging av sykefravær i din virksomhet.

tidBANK

Tlf: 22 90 67 00
www.tidbank.no

Fleksitid, feriekalender og sykefraværsoppfølging. Vær oppdatert daglig!

Tidsbanken

E-post: [email protected]
Tlf: 55 27 37 00

www.tidsbanken.no

Webbasert stempling og timeregistrering. Enkelt å komme i gang, enkelt i bruk for deg og dine ansatte.

Fagbøker

Fagbokforlaget

E-post: [email protected]
Tlf: 55 38 88 00

www.fagbokforlaget.no

Nyttige bøker for ledere og HR-ansvarlige.

HR-programvare

Simployer

Tlf: 69 97 17 00
www.simployer.no

Jobb smartere. Vårt HRM-system effektiviserer hverdagen til over 1,2 millioner ledere og medarbeidere i Norden.

Talentsoft

E-post: [email protected]
Tlf: +47 93043303
www.talentsoft.com

Europas ledende skybaserte HR-programleverandør for Talent Management & Learning. Vår HR-løsning dækker alle områder innen HR, og samler alle data om medarbeidere i ett enkelt system.

Konsulenter, bedriftsrådgivning og coaching

Optimas Organisasjonspsykologene AS

E-post: [email protected]
Tlf: 924 35 841
Besøksadresse:
Gamlehaugvegen 20
Postadresse:
Postboks 84
5873 Bergen
www.optimas.no

Optimas Organisasjonspsykologene AS er et selskap som tilbyr rådgivning og kompetanseutvikling til private og offentlige virksomheter.

Kurs- og konferansearrangører

Handelshøyskolen BI

www.bi.no/studier-og-kurs

Fra faglige oppdateringer til fulle mastergrader.

HR Norge

Tlf: 22 11 11 22
Besøksadresse:
Jernbanetorget 2
0154 Oslo
www.hrnorge.no

Simployer

Tlf: 69 97 17 00
www.simployer.no

Jobb smartere. Vårt HRM-system effektiviserer hverdagen til over 1,2 millioner ledere og medarbeidere i Norden.

Sticos Kurs

Tlf: 07356
www.sticos.no/kurs

Praktiske kurs innen regnskap, lønn og personal.

Lover og regler

Compendia

E-post: [email protected]
Tlf: 51 77 08 00
www.compendia.no

Simployer

Tlf: 69 97 17 00
www.simployer.no

Jobb smartere. Vårt HRM-system effektiviserer hverdagen til over 1,2 millioner ledere og medarbeidere i Norden.

Sticos Oppslag

Tlf: 07356
www.sticos.no

Verktøyet for deg som arbeider med regnskap, lønn og personal. Nå med praktiske veivisere.

Personal, kompetanse og lønnssystemer

Hermana

www.hermana.no

Hermana er et komplett HR-system i nettskyen.

Simployer

Tlf: 69 97 17 00
www.simployer.no

Jobb smartere. Vårt HRM-system effektiviserer hverdagen til over 1,2 millioner ledere og medarbeidere i Norden.

Sticos Personal

Tlf: 07356
www.sticos.no

Komplett HR-, HMS- og personalverktøy.

Teamutvikling

Belbin Norge AS

E-post: [email protected]
Tlf: 919 00 601
Besøksadresse:
Brynsveien 2-4, Oslo
Postadresse:
Postboks 85, Bryn
0611 Oslo
www.belbin-norge.no

Teamutvikling