Kuvaas2
Kuvaas2

Angriper sin egen bonus

Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI forsker på effekten av HR-tiltak, blant annet bonusordninger. Nå angriper han en ordning som han selv nyter godt av.

Publisert Sist oppdatert

- For meg er bonusavlønning unødvendig og derfor å sammenligne med å kaste penger ut av vinduet, sier Kuvaas til BI-studentenes egen avis, Inside.

Baard Kuvaas er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Forsker like mye uansettIfølge dn.no får faglig ansatte bonus basert på antallet artikler som blir publisert i ulike tidsskrifter. Men en slik ordning får ikke Kuvaas til å forske verken bedre teller mer, ifølge ham selv.

- Bonuser påvirker ikke min lyst til å drive med forskning. Jeg ville gjort det uansett, sier han videre til studentavisa og legger til:

- Man kan spørre seg hva som egentlig er meningen med bonusbelønninger.

Rektor Tom Colbjørnsen avviser overfor Inside at bonusordningen er ment som incentiv for økt innsats, men for å "dreie oppmerksomheten mot de ønskede elementer".

Tiltak som virker?Under Kompetanseforum på BI i Oslo i januar holdt Bård Kuvaas et foredrag med tittelen "Hvilke HR-tiltak virker - og hvilke virker ikke?" Her tok han særlig for seg medarbeidersamtalene som eksempel.

Et av Kuvaas sine hovedpoenger er at gode og tillitsbaserte relasjoner mellom leder og medarbeidere i utgangspunktet er en forutsetning for at HR-tiltak skal virke etter intensjonen.

Men da må man først definere tydelig hva man ønsker at det bestemte tiltaket skal virke på. Og man må være villig til å etterprøve effekten i forhold til dette målet.

- En organisasjons HR-tiltak bør ikke vurderes ut fra hva som gjøres, men med bakgrunn i hva som leveres, sa han til deltakerne på Kompetanseforum.

Mer om medarbeidersamtalerI Personal og Ledelse nr. 2 - som kommer til abonnentene i siste halvdel av mars - kan du lese et intervju hvor Bård Kuvaas forklarer forskningsresultatene han har kommet fram til når det gjelder medarbeidersamtaler.

– Det store bildet er at virkningen av medarbeidersamtaler fordeler seg på en normalkurve. Det er omtrent like mange positive som negative erfaringer. Tar man med kostnadene ved å gjennomføre et så tidkrevende opplegg, er konklusjonen at man egentlig kan la det være, sier Kuvaas i intervjuet.