cv-søknad-colourbox
cv-søknad-colourbox

Turbovurdering av utenlanske jobbkandidater

Den 1. august etablerte NOKUT en prøveordning som skal gi arbeidsgivere raskere vurdering av utenlandsk høyere utdanning i forbindelse med ansettelsesprosesser.

Publisert

Målet er at ordningen skal lette arbeidsinnvandringen til Norge, ved at arbeidssøkere faktisk får uttelling og kan bruke den verdifulle kompetansen de tar med seg inn i landet. Dette er viktig både for hver enkelt arbeidssøker og for det norske samfunnet, sier Mørland.

Den nye turbovurderingen, som er gratis, gjør at et arbeidsgiver kan få svar innen fem virkedager.

Vurderingen vil inneholde informasjon om lærestedets akkrediteringsstatus, hvor lang utanningen er, hvilket nivå den ligger på og hvilket fagområde den tilhører.

I tillegg får arbeidsgiver svar på hvilken norsk grad utdanningen tilsvarer og hvor mange studiepoeng som gis.

Riktig og rettferdig vurdering

– Vi ønsker å gjøre det lettere for arbeidsgivere å få vurdert den utenlandske utdanningen som arbeidssøkere har, og slik gjøre det lettere å ta dem inn til intervju og i neste runde ansette dem. Denne ordningen skal hjelpe arbeidsgivere til å gjøre en riktig og rettferdig vurdering av denne gruppen søkere, sier direktør i NOKUT Terje Mørland til Nokut.no.

I tillegg vil vurderingen angi hvis noen av dokumentene er fra et ikke-akkreditert lærested eller fra en Diploma Mill. Arbeidssøkeren må ha signert fullmakt for at turbovurderingen skal kunne gjennomføres.

Les faktaark om turbovurderingen (pdf)

Begrensninger i tilbudet

"
 • Tilbudet gjelder kun for bedrifter som er i en ansettelsesprosess. Bedrifter som tilbyr rekrutterings- og bemanningstjenester omfattes ikke av ordningen.
 • Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.
 • I forbindelse med turbovurderingen kontrollerer NOKUT ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte. Det er arbeidsgivers oppgave å vurdere om søkeren har de rette faglige forutsetninger til jobben.
 • Turbovurderingen er kun til bruk i forhold til den konkrete stillingen. Søkeren har alltid rett til å søke om en individuell generell godkjenning av utdanningen sin, NOKUTs generelle godkjenning.
 • "
 • Alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Liberia, Sierra Leone og Somalia. Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).
 • "
 • Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker, som krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker

  (Kilde: Nokut.no)

 • "
Powered by Labrador CMS