cv-søknad-colourbox
cv-søknad-colourbox

Stoler ikke på attester

Kun 1 av 4 norske ledere sier de anser attester som troverdige når de vurderer jobbsøkere. Det er særlig eldre ledere som ikke stoler på attester. 

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

I forbindelse med jobbsøknader er det vanlig å legge ved attester fra tidligere arbeidsgivere eller annen relevant erfaring. Funnene blant 512 ledere med personalansvar, viser at attester har lav troverdighet, og således har liten betydning for om man får jobben eller ei.

- Jeg forstår skepsisen mot attester veldig godt. Mange attester strømmer over av ros og superlativer, og de fleste som har drevet med rekruttering erfarer etter hvert at det ofte er liten sammenheng mellom hva som står i attestene og faktisk jobbutøvelse, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.

Eldre mere skeptisk

Undersøkelsen fra Xtra personell viser at kun 25,8 prosent av norske ledere i stor eller veldig stor grad opplever attester som troverdige. Og det er de eldre lederne over 60 år som gir uttrykk for at de stoler minst på attester. Her sier kun 20,4 prosent at de anser attester som troverdige. Til sammenligning sier 28,4 prosent av yngre ledere (inntil 39 år) at de anser attester som troverdige.

- Jeg tror det er en sammenheng her siden eldre ledere har lengre ledererfaring og således også har skrevet mange attester selv, og derfor også har bidratt til å gi bedre skussmål enn fortjent i attester, sier Zimmermann.

Gi en edruelig vurdering

Det kan være mange årsaker til at attester er lite troverdige, men den viktigste er nok at de har for liten substans.

- For å øke verdien av attester bør de som skal ha dem be om at attestene også er konkrete på arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Mitt råd er at man søker å unngå for mye bruk av superlativer, men heller fokuserer på å fortelle hva jobben bestod i - og gi en edruelig vurdering av jobbutførselen, men selvfølgelig være positiv der det er grunn til å være positiv, sier Zimmermann.

Skaff nyttige referanser

Når man vektlegger attester i så liten grad som det kommer til uttrykk i undersøkelsen, er dette også et signal om at attester kan ha utspilt sin rolle i rekrutteringsprosesser. Mens kun 1 av 4 ledere opplever attester som troverdige, sier nesten 1 av 2 av (44,5 prosent) at de opplever referanser i stor eller veldig stor grad som troverdige.

- Rekrutteringsprosessen er i økende grad digitalisert, og mange velger å lenke til sine LinkedIn-profiler. Attester kan likevel ha en rolle, i form av å bekrefte at et arbeidsforhold faktisk har funnet sted. Men jeg vil anbefale alle jobbsøkere å heller vektlegge arbeidet med å fremskaffe referanser fom potensielle arbeidsgivere kan kontakte, da referanser anses som langt mer troverdige enn attester, sier Zimmermann.

(pressemelding)

Powered by Labrador CMS