Personal & Ledelse 4/2018 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Vi møter Anja Hammerseng-Edin og arbeidsmiljø er ett av temaene i Personal og Ledelse 4/2018.

Publisert

Personal og Ledelse 4/2018 er ute hos abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

Tema: Fjernarbeid

Til stede på kontoret – med egen avatar
Teknologien gjør at vi blir stadig mindre avhengige av den fysiske arbeidsplassen for å gjøre en jobb. Løsningen er kanskje en avatar?

Mobbing kan knekke selv den sterkeste
Noen er mere motstandsdyktige mot mobbing enn andre, men når mobbingen blir alvorlig nok kan det få alvorlige konsekvenser selv for de mest robuste.

Personal & Ledelse møter: Anja Hammerseng-Edin

Fra toppidrettsutøver til menta trener
Anja Hammerseng-Edin har erfart hvordan store og små frykter kan lage hindringer i livet – og hvordan de kan overvinnes. Nå hjelper hun folk flest med å finne sine egne styrker i Norges første mentale treningssenter.

Tema: Arbeidsmiljø

Sitt mindre – stå mer
– Målet er ikke å stå og jobbe hele dagen, men å stå aktivt deler av arbeidsdagen. Å redusere sittetiden gir en betydelig helsegevinst og dermed potensielt mindre sykefravær.

Martin er best på stå-kultur
De ansatte i kontorlandskapet kom seg opp av stolene da de begynte å konkurrere internt i «ståkultur» på jobben. Kort tid etter at konkurransen var i gang, økte de den gjennomsnittlige ståtiden med 140 minutter om dagen.

Religionsmangfold på arbeidsplassen: Snakk om det – før det blir et problem
Religion har en sentral plass i mange menneskers liv. I et flerreligiøst samfunn kan det være en utfordring for arbeidsgivere å manøvrere trygt i møte med ulike former for religiøs praksis. Kunnskap er viktig for å håndtere mangfoldet på en god måte.

Hva er meningen med jobben?
Lærer, forsker, sykepleier, ingeniør eller resepsjonist. De fleste av oss er en liten bit av noe langt større. I hverdagens trivialiteter ser vi ikke vårt eget bidrag i det store bildet. Vil du ha motiverte medarbeidere så vis dem at jobben de gjør er meningsfull.

Fire former for mening
Det som gir en opplevelse av mening for én person, er ikke nødvendigvis det samme som gjør at en annen opplever mening med jobben.

De 8 viktigste faktorene for arbeidslyst
De 8 faktorene under har størst betydning for arbeidslysten, ifølge God arbeidslyst indeks. Noen faktorer har imidlertid større betydning enn andre.

HR teknologi
Har fremtidens HR-sjef kunstig intelligens?
HR er et av de fagområdene hvor mange selskaper nå i stadig større grad tar i bruk automatiserte løsninger og nå også kunstig intelligens. Nå har vi kommet så langt at systemleverandørene vil automatisere HR-sjefen.

Psykologene
Hvordan unngår du at flinke og ambisiøse medarbeidere sliter seg helt ut?
En overbelastet medarbeider kan bli utladet og sykmeldt. For å forebygge overbelastning må lederen kjenne sine medarbeidere og lage gode rammer for arbeidet.

Jus og ledelse

Ansatt som tilkallingsvikar
Det å være tilkallingsvikar er i utgangspunktet en avtale som ofte er litt «løs» og uklar i formen. Men er det ok å få melding dagen før at du likevel ikke får jobbe?

Når skal feriepengene utbetales?
Flertallet av arbeidstakere i Norge har såkalt felles feriepengeutbetaling. Det vil si at alle i virksomheten får feriepengene utbetalt på samme tidspunkt. Ferieloven har imidlertid en annen hovedregel for utbetaling av feriepenger. Loven har også klare regler for utbetaling når arbeidsforholdet opphører.

Advokaten
– Kan hemmelig lydopptak brukes som bevis?
– Må jeg ta sommerferie i oppsigelsestiden?
– Nekter å delta på rotasjonsordning
– Søksmålsfrist ved oppsigelse

Lønn og pensjon
– Utbetaling av feriepenger vedw sykefravær
– Feriepenger til sommervikarer

Aktuelt
Bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS