Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Ansatte presterer bedre når de får bestemme selv

FORSKNING: Ledere som gir medarbeiderne sine ansvar og myndighet til selv å bestemme hvordan oppgavene skal løses, får mer produktive medarbeidere.

Publisert

Det viser tre nye studier, gjennomført av førsteamanuensis Stein Amundsen ved Høgskolen Lillehammer og professor Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI, skriver forskning.no. Nærmere 2000 ledere og medarbeidere i privat, offentlig og frivillig sektor har deltatt i studiene, og resultatene er offentliggjort i de vitenskapelige tidsskriftene The Leadership Quarterly og Journal of Leadership & Organizational Studies.

I tillegg til at de ansatte presterer bedre, blir de dyktigere til å lede seg selv, viser studiene.

– Vi finner også at trivsel og kreativitet øker i organisasjonene som gir mer ansvar og myndighet til medarbeidern. Ledere som lykkes med å gi sine medarbeidere ansvar for hvordan de skal løse arbeidsoppgavene, vil dermed gjøre organisasjonen de leder, mer konkurransedyktig og egnet til å nå sine mål, sier Øyvind L. Martinsen fra BI.

Les mer om funnene på forskning.no

Powered by Labrador CMS