Sove på kontoret Colourbox
Sove på kontoret Colourbox

Svake ledere skremmer vekk ansatte

Lite støter bort ansatte så effektivt som dårlig lederskap. Aller verst er det for dem som jobber med administrasjon og kontor, viser ferske tall fra en undersøkelse som er gjennomført på vegne av Proffice.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

– Svake ledere er alltid en utfordring for de ansatte, sier Stein André Haugerud, direktør i Proffice i en melding.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller blant ulike bransjer for hva angår tilfredshet med egne ledere.

Dårlige ledere

Blant respondentene innenfor administrasjons- og kontorbransjen var det så mange som 35 prosent som byttet jobb på grunn av dårlige ledere.

– Det er få universelle sannheter innenfor ledelsesfaget. Det stilles ulike krav innenfor ulike bransjer. Det som imidlertid er sikkert, er at ledelse er et fag. Ledere må lede, ikke bare holde skuta flytende, sier Haugerud.

Det er ikke bare administrasjons- og kontoransatte som slutter på grunn av dårlig lederskap. Så mange som 27 prosent av ingeniørene byttet sist jobb på grunn av dårlige ledere. Like mange finner vi innenfor konsulent-, IT-, og telebransjen.

– Dette er bransjer som preges av sterke fagmiljøer. Innenfor disse sektorene blir det i så måte stilt ekstra krav til lederne på to måter. For det første fordi de ansatte har sterke meninger om hvordan arbeidet bør utføres og hvordan resultatet skal se ut, og for det andre fordi dette er lukrative ansatte som kontinuerlig blir fristet av konkurrerende bedrifter. Veien over til naboen blir kort hvis man er uenig i grunnleggende interne policyer, fortsetter Haugerud.

Viktig med avklarede forventninger Grunnen til at mange blir skuffet over sine ledere kan være uavklarte forventninger til arbeidsoppgaver, oppfølging, gjennomføring og sluttprodukter. Man bør forebygge slike uklarheter før problemene oppstår, skal vi tro Haugerud.

– Mye av friksjonen mellom ledere og de ansatte har sitt utspring i ustrukturerte ansettelser. I rekrutteringsprosesser er det like viktig at kandidaten blir kjent med bedriften som omvendt. Et av de enkleste tiltakene mot høy turnover i bedrifter er å ha en mer metodisk tilnærming til rekrutteringsprosessene, sier Haugerud.

I tillegg til administrasjon og kontor, ingeniør-, konsulent og IT-bransjen, byttet så mange som 21 prosent av de som sluttet i bygg- og anleggsbransjen på grunn av dårlige ledere.