(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

«Hvordan kan vi unngå å ansette ledere og medarbeidere som potensielt kan gjøre skade?»

FROKOSTSEMINAR: Assessio arrangerer et frokostseminar onsdag den 29. mars. Tema for dagen er rekruttering, konsekvensen av feilrekkrutering og gode metoder.

Publisert

Rekruttering er en av organisasjoners viktigste og vanskeligste oppgaver. Konsekvensene av en feilrekruttering kan få fatale følger både for trivsel, omdømme og økonomi. Det finnes i dag gode metoder for å velge bort de kandidatene som kan utgjøre en fare.

På frokostseminaret får du et innblikk i erfaringer knyttet til destruktiv ledelse og medarbeiderskap.

Darin Nei, Hogan Assessment Systems
Denne gangen har får du møte Darin Nei fra Hogan Assessment Systems i USA. Darin gir et nærmere innblikk i konsekvensene av destruktiv ledelse, hva vi bør være oppmerksomme på, samt hvilke metoder som kan benyttes for å velge ut fremtidige dyktige lederkandidater.

Anders Hectorlinde, Assessio

Psykolog Anders Hectorlinde vil presentere en case gjennomført av Assessio for rekrutteringsselskapet Randstad.

For Randstads kunde var det avgjørende å kvalitetssikre medarbeidere, spesielt med tanke på sikkerhet og pålitelighet. Utvalg basert på integritetstesten MINT resulterte i mange spennende og kostnadsbesparende gevinster.

Frokostseminaret arrangeres onsdag 29. mars fra 08.30-10.30 - med frokostservering fra kl 08.00.

Powered by Labrador CMS