Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Dårlig arbeidsmiljø øker gravides risiko for sykefravær

Jo flere negative arbeidsmiljøfaktorer som påvirker arbeidet samtidig, jo større er risikoen for sykefravær.

Publisert

Norske og danske forskere har funnet at risikoen for fravær er nesten tre ganger høyere for gravide som utsettes for 4 – 5 negative arbeidsmiljøfaktorer samtidig, enn hos gravide som ikke utsettes for slike faktorer. Undersøkelsen er basert på svar fra 50 142 gravide kvinner i spørreskjemaundersøkelsen «Bedre sunnhet i generasjoner».

Forskerne har undersøkt sammenhengen mellom sykefravær og fem arbeidsmiljøfaktorer som hver for seg øker risikoen for fravær hos gravide:

  • Høye krav i arbeidet
  • Lav innflytelse på arbeidet
  • Arbeidsstilling (stående og gående)
  • Arbeidstid utover vanlig dagarbeid.
  • Løft i arbeidet

Jo flere faktorer som påvirket den gravide, desto større var sannsynligheten for sykefravær.

Forskningen er et samarbeid mellom blant annet Statens arbeidsmiljøinstitutt, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark og Københavns Universitet.

Den vitenskapelige artikkelen er publisert i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Powered by Labrador CMS