Godt arbeidsmiljø cb575034
Godt arbeidsmiljø cb575034

Arbeidsglede er ditt ansvar

Ifølge den danske arbeidsgledegeneralen Alexander Kjerulf kan du ikke forvente at arbeidsgleden skal komme dalende i fanget på deg. Her følger noen tips til hvordan du kan lede vei for en gladere arbeidshverdag i 2011.

Publisert

Arbeidsglede kommer ikke av seg selv. Ved å vise dine kollegaer at du er glad og ser lyst på året som kommer, vil de la seg påvirke. Som leder må du gå foran som et godt eksempel. Ill.foto: Colourbox.

Alexander Kjerulf har skrevet flere bøker om arbeidsglede. Han mener det er din oppgave som leder å sørge for at det skapes en god og trivelig atmosfære på jobben. Her følger noen enkle tips til hvordan du kan skape arbeidsglede blant dine medarbeidere:

1. Vis glede

Forskning viser at ledere generelt har større arbeidsglede enn folk flest. Til tross for dette, er det mange ledere som ikke våger eller orker å vise det. De vil være seriøse og legger dermed en demper på seg selv. Vær glad på jobben og vis positivitet og optimisme ovenfor dine medarbeidere - det gjør deg ikke mindre respektert.

2. Arbeidsglede smitter mest

Faktum er at det er sjefers arbeidsglede som smitter mest i en organisasjon. Ved å vise at du er glad går du foran som et godt eksempel. Sett opp et stort smil og gi folkene dine en klapp på skulderen når du møter dem på morningen. Du kan for eksempel starte si: Hei unge lovende Olsen, dette blir en god dag, ikke sant? Husk at det er du som skal vise vei for dine ansatte.

3. Kjenn dine folk

Du kan ikke lede folk du ikke kjenner. Vet du for eksempel hvor glade dine folk er i dag? Dersom du ikke vet det blir det vanskelig å motivere dem og gjøre dem glade. Sørg for at du blir skikkelig kjent med dine medarbeidere.

4. Sett av tid

Ta deg tid til å hjelpe de ansatte. Sett av tid til å ta en kaffekopp og ta deg tid til å lytte. Hvis du alltid er opptatt, og din neste ledige time er om tre uker, da har du alt for liten tid.

5. Stopp dårlig adferd

Dersom du har en medarbeider som stadig klager og er negativ, er dette en person som sannsynligvis vil ødelegge møter og for kunder. Denne type adferd må stoppes. Klarer du ikke det må du som leder se etter andre måter å løse problemet på. Kanskje er det mulig å omplassere personen internt til et miljø hvor de trives bedre.

Tenk tilbake på 2010 og svar på disse spørsmålene:

1. Hva gjorde dere som var virkelig bra?

2. Hva er du mest stolt av i løpet av året?

3. Hvem utgjorde du en forskjell for på jobb?

4. Hva lærte du i jobbsammenheng?

5. Hvordan har du utviklet deg personlig på jobb?

6. Hvem har hjulpet deg på arbeidsplassen?

7. Hvem har du lært mest av, eller beundret mest?

8. Hvilke øyeblikk har gitt mest arbeidsglede på jobben?

9. Hva vil du ha mer av i 2011, basert på fem prestasjoner eller situasjoner 2010?

10. Hva vil du gjøre for å bli gladere på jobb i 2011? Spesifiser svarene for deg selv.

Når du har svarene på disse spørsmålene vil det blir enklere for deg å navigere riktig i året som kommer. Lykke til!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Bestill et abonnement på Personal og Ledelse her. Enkeltutgaver av kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS