Finansselskapene ansetter mest neste kvartal

Det er få arbeidsplasser som har vært like tydelige ofre for digitalisering som de i bank- og finansbransjen. Selv om bankfilialene erstattes med chattefunksjoner, og roboter overtar mer og mer av rådgivningen, planlegger norske bank- og finansforetak likevel oppbemanninger i neste kvartal. Det viser ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer.

Publisert

– Dette er en svært interessant observasjon. Forventningene til flere ansatte er drevet av digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser som åpenbart vil medføre store endringer i bransjen, sier Pål Zubi, leder for Experis Finance, et rekrutterings- og konsulentselskap i ManpowerGroup.

ManpowerGroup har spurt 751 norske arbeidsgivere om de skal oppbemanne, nedbemanne eller beholde arbeidsstyrken neste kvartal. I bank- og finanssektoren svarer 15 prosent av arbeidsgiverne at de forventer å øke antall ansatte. 5 prosent planlegger å redusere antall ansatte. Justert for sesongvariasjoner er netto bemanningsforventninger i bransjen 12 prosent, den høyeste andelen blant de ni sektorene i barometeret.

– Til tross for at mange av arbeidsprosessene blir erstattet med teknologi, er det samtidig behov for nye ansatte med annen kompetanse. Spesielt innen teknologifag og IT, sier Zubi.

Dermed gir bransjen gass og bremser samtidig, bokstavelig talt.

Ferdigheter over fagbakgrunn

Utskiftningen av kompetanse i bank- og finanssektoren er typisk for hva Zubi ser i det globale arbeidsmarkedet. Fenomenet beskriver han med uttrykket «employability»: Arbeidslivet er i endring, og arbeidstakere må tilegne seg ferdigheter som gjør det attraktivt for et selskap å ansette dem – og å beholde dem.

Øverst på finansbransjens ønskeliste akkurat nå står ferdigheter innenfor testledelse og Javautvikling, viser Experis’ oversikt. Men også kombinasjoner av flere ferdigheter er etterspurt. Ansatte som har finans- eller forretningsforståelse i bunn med IT-kunnskaper på toppen, kan både forstå brukernes behov og løse den tekniske siden av jobben. Det er verdifullt for arbeidsgiver.

– Riktig kompetanse har vært, og vil alltid være, nøkkelen til suksess. Finansbransjen etterspør mer av én ting, og mindre av noe annet. Den største forskjellen fra 10 år tilbake og til i dag, er bare at endringstakten er langt raskere enn det man har sett tidligere, sier Zubi.

Ifølge Zubi er dynamikken i bank- og finansnæringen, hvor det både forsvinner og oppstår arbeidsplasser, et tydelig eksempel på hvordan digitalisering og automatisering ser ut i praksis.

– Det er et stort behov for riktig kompetanse. Vi merker godt veksten i forespørselsmengden, spesielt innenfor IT. Etterspørselen etter rene økonomistillinger til finansnæringen er veldig stabil.

Ser et vannskille i banksektoren

I jakten på innovasjon og utvikling har finansforetakene satset på forskjellige tilnærminger. Zubi mener å se et vannskille i banksektoren.

– Mye av organiseringen innen bank-IT er prosjektrelaterte oppgaver. Det er et tydelig vannskille mellom dem som velger å satse på innleide konsulenter, og dem som velger å sette ut deler av prosessene sine eksternt. Det blir spennende å se hvilke miljøer som er mest tilpasningsdyktige og som skaper de vinnende løsningene, sier Zubi.

Digitalisering av banktjenester er ressurskrevende, og konkurransen om brukere er hard. I vinter kom et norsk eksempel på at vinneren tar alt i digitale tjenester. 100 norske sparebanker gikk sammen med DNB på eiersiden av Vipps.

– Vipps er et godt eksempel på et prosjekt som krever mye kapasitet og kompetanse, og som samtidig har hatt stor vekst. Utviklingen og foredlingen av et slikt system har krevd helt annerledes kompetanse enn det som bodde i en tradisjonell bank, sier Zubi.

Arbeidsmarkedet er mer optimistisk enn på lenge

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer viser at på landsbasis er arbeidsgivere mer optimistiske enn på lenge. Netto bemanningsforventninger på 6 prosent er en tangering av nivået fra forrige kvartal, som var det høyeste siden 2013. Det er særlig de største selskapene som planlegger å ansette flere.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS