Sekstimersdagen påvirker ikke sykefravær

En ny rapport viser at sykefraværet i Bergen Hjemmetjeneste KF ikke gikk ned etter at sekstimerdag ble innført. Tvert imot har korttidsfraværet hatt en svak økning.

Publisert

- Evalueringen viser at sykefraværet ikke er blitt redusert. Det gledelige er at rapporten viser at forsøket har gitt økt trivsel og arbeidsglede hos de ansatte, sier finansbyråd Christine B. Meyer til Bergen.kommune.no.

Korttidsfraværet har økt

Effekten kommunen hadde håpet på i forhold til reduksjon i korttidsfravær har ikke innfridd. Tvert imot har korttidsfraværet hatt en svak økning. Heller ikke når det gjelder nedgangen i langtidsfraværet viser rapporten at dette kan forklares i særlig grad med innføringen av sekstimers arbeidsdag.

Les også: Heller fridag enn sekstimersdag

Bra for arbeidsmiljøet

Forsøket har hatt en positiv betydning for arbeidsmiljøet. Trivselen har økt fra 3,5 poeng til 4,4 poeng. Her er seks den høyeste poengskåren. Arbeidet i foretaket har blitt mer attraktivt og yrkesstoltheten har økt.

Les også: Nok en suksess med sekstimersdag

Hjemmehjelpsyrket mer attraktivt

De spurte i undersøkelsen er samstemte i synet på at den reduserte arbeidstiden i høy grad har gjort hjemmehjelpsyrket mer attraktivt. De ansatte opplever dessuten at deres yrkesstolthet har økt. Lederne i foretaket mener også at innføringen av kortere arbeidstid har bidratt til å lette rekrutteringen til KF`et.

Les også: Vil ha sekstimersdag nå

To års forsøksprosjekt

Bystyret vedtok 23. april 2007 å gjennomføre et forsøk med sekstimers arbeidsdag i Bergen Hjemmetjenester KF. Forsøket startet opp mai 2007 og skal vare til 1. juli 2009.

Konsulentselskapet Rambøll Management Consulting har på oppdrag for Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling, evaluert forsøket med seks timers arbeidsdag i Bergen hjemmetjenester KF. I rapporten har de sett på sekstimersdagen som sykefraværstiltak, arbeidsmiljøtiltak, seniortiltak og betydningen forsøket har hatt for tjenestetilbudet til brukerne.

Powered by Labrador CMS