Kjennetegn på gode bedriftsstyrer

Hva kjennetegner et godt, konstruktivt og produktivt bedriftsstyre? Her er noen av de viktigste kvalitetene, ifølge professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI.

Publisert

Les også: Bedriftsstyrer mangler mangfold

Samhørighet

Styremedlemmene liker å samarbeide med hverandre og ønsker å fortsette i styret. Dette har sammenheng med hvilke verdier, normer og holdninger som preger styret, og atmosfæren på styremøtene.

Kreativitet

Styret som team finner fram til kreative løsninger. De spiller på hverandres forslag og ideer.

Åpenhet og sjenerøsitet

Styret har en kultur hvor medlemmene er åpne og sjenerøse mot hverandre. Dette øker sjansen for at medlemmene sier det de mener og at kritiske innspill mottas på en god måte.

Kritisk holdning

Styremedlemmene oppfordres til å ha en kritisk og spørrende holdning i styrerommet.

Forberedt og engasjert

Medlemmene deltar aktivt både ved å sette seg inn i saker og samle informasjon før de møtes. De er engasjere og deltar aktivt på styremøtene.

Morten Huse sammen med flere andre forskere har nylig lagt fram resultatene fra en omfattende studie av norske bedritsstyrer. Nær 700 styremedlemmer i 320 norske bedriftsstyrer har svart på spørreundersøkelsen.

(Kilde: Personal og Ledelse)

"
Powered by Labrador CMS