stolercolourbox806857
stolercolourbox806857

Bedriftsstyrer mangler mangfold

Styremedlemmene ligner for mye på hverandre, og en økt kvinneandel har ikke hjulpet på bredden. Det mener et konsulentselskap som har analysert sammensetningen av norske bedriftsstyrer.

Publisert

Det er for liten bredde i styrene i norske bedrifter. Det mener det internasjonale konsulentselskapet A.T. Kearney, som har analysert styresammensetningen i de største selskapene.

Les også: - Vis menneskelige sider

- Bedriftsstyrene har sjelden det mangfoldet som er ønskelig når det gjelder utdanningsbakgrunn, kompetanse og bransjekunnskap, sier Svein O. Engenes, partner i A.T. Kearney.

Kvinnene ligner på mennene

Han mener styremedlemmene er altfor like hverandre og at høyere kvinneandel ikke har bidratt til å øke bredden.

- Bedriftene har nådd den pålagte andelen på 40 prosent kvinner, men i hovedsak har disse kvinnene samme ståsted og kompetanseprofil som mennene som satt rundt styrebordene før dem, sier Engenes.

Lite bransjekunnskap

Bare en tredel av styrene har medlemmer med dyp bransjekunnskap innen bedriftens arbeidsfelt. Snaut åtte prosent av styremedlemmene er utlendinger.

- Begge deler er prinsipielt sett langt fra tilfredsstillende, sier Svein O. Engenes.

A. T. Kearney har gjennomgått de 100 største virksomhetene i Norge. Analysen viser at rundt halvparten av styremedlemmene er ledere i industribedrifter. For allmennaksjeselskapene (ASA) er denne andelen nesten 60 prosent.

19 prosent av styremedlemmene i ASA-selskapene kommer fra finanssektoren, mens åtte prosent har juridisk bakgrunn. Tre prosent tilhører forskning og akademia. Mediebransjen er nesten ikke representert.

Trenger mangfold

Også andre eksperter på ledelse og virksomhetsstyring peker på behovet for større mangfold rundt styrebordene.

- Mangfold gir bredere tilnærming til oppgavene, bedre beslutningsgrunnlag og mer kreativitet. Det er en fordel også i styrearbeidet, sier Ole I. Iversen, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Går i gamle spor

Han mener det er uheldig hvis virksomhetene går opp gamle spor når de rekrutterer styremedlemmer og synes det er særlig beklagelig dersom heller ikke høyere kvinnerepresentasjon fører til større bredde.

- Tendensen til å velge mennesker som ligner en selv går igjen i mange rekrutteringssituasjoner. Kravet om flere kvinner i styrene var en sjanse til å tenke nytt. Hvis de nye kvinnene i hovedtrekk er like mennene som satt i styret fra før, blir mye av gevinsten borte, sier Ole I. Iversen.

(Newswire)

Les også: Kjennetegn på gode bedriftsstyrer

"