Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande. (Foto: Jo Straube / Venstre)
Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande. (Foto: Jo Straube / Venstre)

Litt færre elever mobbes

I fjor ble 6 prosent av elevene mobbet. Det er den laveste andelen siden målingene startet for 13 år siden.

Publisert

I fjor ble 6 prosent av elevene mobbet. Det er den laveste andelen siden målingene startet for 13 år siden.

– Utviklingen går rett vei, men én mobbesak er én for mye. Alle barn har rett på en trygg og god skolehverdag. Derfor må vi fortsette kampen mot mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Elevundersøkelsen 2019 viser blant annet at:

6,0 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen. Det er en liten nedgang fra i fjor, da tallet var 6,1 prosent.

Dessverre er det fortsatt mye mobbing på lavere klassetrinn. Det er 5. klassingene som rapporterer om mest mobbing, og antall som rapporterer at de ble mobbet avtar med alder og årstrinn. På 5. trinn melder hele 8,5 prosent av jentene og 9,2 prosent av guttene at de blir mobbet. På 10. trinn er andelen litt over 4 prosent for begge kjønn, og på videregående er andelen rundt 2 prosent 5. trinn er det laveste trinn som svarer på spørreundersøkelsen.

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen. Tall fra høsten 2019 viser at det fortsatt er mange elever som tar kontakt med fylkesmannen for å få hjelp i mobbesaker. Da ble det meldt inn 731 mobbesaker til fylkesmennene. Det er litt færre enn første halvdel av 2019.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.451 184 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS