Personal og Ledelse 8/2019 er ute nå

Solveig Busk Halvorsen rekrutterer HR-folk til de tøffeste jobbene de noen gang vil få: Feltarbeidere for Leger Uten Grenser.

Publisert

Solveig har vært på flere oppdrag som feltarbeider, men nå jobber hun på hovedkontoret i Oslo og har blant annet ansvaret for rekruttering av nye feltarbeidere.

– Rekrutteringsprosessen hos oss er veldig grundig. Det må den være for at vi skal finne de folkene som er tilstrekkelig kvalifisert og motivert for å gjøre dette arbeidet. En sterk motivasjon er helt nødvendig for å takle noen av de situasjonene som en feltarbeider kan komme opp i, forklarer hun.

– Hvis noen vil jobbe hos oss fordi det ser bra ut på cv-en, da kommer de ikke gjennom rekrutteringsprosessen. Og hvis de likevel kommer gjennom, så klarer de ikke mer enn ett oppdrag hvis de ikke har riktig motivasjon, sier hun.

Du kan lese mer om rekrutteringsprosessen i Leger Uten Grenser i nyeste Personal og Ledelse. I tillegg finner du dette:

Leder: Mening gir motivasjon
«De fleste
ledere er klar over betydningen av indre motivasjon. Altfor få gjør noe med det. De fokuserer på hva medarbeiderne skal gjøre, ikke på hvorfor de skal gjøre det. De snakker mye om mål, men ikke om formål.»

Kan en myte være viktig i rekrutteringsarbeidet?
I 2014 var det ingen som hadde hørt om det lille nystartede ITfirmaet Kong Arthur i Brumunddal. Alle hadde imidlertid hørt om ridderne av det runde bord. Dermed strømmet det inn med jobbsøknader.

Still krav både til testen og den som tolker
Hva betyr det egentlig at en test er sertifisert – og hvor stor vekt bør man legge på testresultatet?

Disse testene er sertifisert
Vi gir deg oversikten over de 22 testene som er sertifisert av DNV GL til bruk i Norge i forbindelse med utvelgelse og/eller utvikling av medarbeidere.

Bruk gjerne tester – men bryt ikke loven
Arbeidsgivere bruker tester til å måle både personlighet, ferdigheter og evner hos jobbsøkere og egne ansatte. Dette er sensitiv informasjon og det stilles krav til bruk og oppbevaring av slike opplysninger.

Satser på god kjønnsbalanse og lavt sykefravær
Puttara FUS barnehage i Kongsvinger har et rekordlavt sykefravær. Da blir det rom i budsjettet for trivselstiltak og sosiale aktiviteter.

Skal kun servere bærekraftig norsk sjømat
Hvert år serverer 4Service mer enn 20 millioner måltider i kantiner og anlegg i Norge. Nå har de som første serviceleverandør i landet forpliktet seg til kun å servere bærekraftig norsk sjømat i sine kantiner og landanlegg i Norge.

Knekk millenniumskoden:
Slik lykkes du bedre med ledelse av Generasjon Y

Spenninger mellom generasjoner har eksistert til alle tider. Men hvorfor har Generasjon Y fått så mye oppmerksomhet i arbeidslivet og hvordan skal man lede dem?

HR-teknologi
Er vi så avanserte som HR-systemene tror?
Mange mener at fremtidens arbeidstakere i stadig større grad kommer til å ønske en løsere tilknytning til arbeidsgiveren hvor de enten er freelancere eller bare er innom hver arbeidsgiver i kortere perioder for å løse oppgaver de finner interessante, og hvor de får betalt etter hva de leverer. Plattformøkonomien har ført til fremvekst av selskap som Foodora og Uber. Må vi tenke HR og HR-systemer på nytt?

Psykologene
Samfunnsansvar lønner seg – også for virksomheten!
Virksomheter som viser samfunnsansvar, tiltrekker seg mer motiverte og produktive medarbeidere. Når vi som arbeidstagere kan kjenne stolthet over virksomheten vi jobber i, er det lettere å engasjere seg og å yte det lille ekstra.

Advokaten

  • Kan arbeidsgiver pålegge overtid som en fast ordning?
  • Redusert stilling uten lønn
  • Har jeg krav på attest når jeg fremdeles er ansatt?
  • Har krav på høyere stillingsprosent som følge av overtid

Lønn og personvern

  • Har ansatte krav på lønn for juledagene?
  • Personvern og e-post

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS