Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Foreldre med to barn jobber mest

Foreldre med to store barn har høyest sysselsettingsandel og høyest arbeidstid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Publisert

I 2018 var det 2,5 millioner bosatte i Norge i aldersgruppen fra 25 – 61 år. 44 prosent av disse hadde hjemmeboende barn under 18 år. Ifølge en artikkel på Statistisk sentralbyrå sine hjemmesider har det mindre betydning for menn enn kvinners sysselsetting når de får barn., 93 prosent av menn med barn er sysselsatt uansett barnets alder i familier med to barn. For kvinner er det annerledes. Færre kvinner er sysselsatt når barna er små (0 – 5 år) enn når de blir eldre (6 – 17 år).

Andelen varierer også ut fra hvor mange barn kvinnene har. Kvinner med to barn er i større grad sysselsatt enn kvinner med ett eller tre barn. Det gjelder også i familier hvor det yngste barnet er yngre enn 6 år.

I familier med tre barn får det også større utslag for menne sysselsetting når barna er små. 90 prosent av fedre med tre barn jobber når barna er eldre enn 6 år, mens andelen er 88 prosent hvis det yngste barnet er under 6 år. For kvinn er forskjellen større. 83 prosent er i jobb hvis begge barna er over 6 år. Hvis minst ett av barna er yngre enn 6 år, er 73 prosent av kvinnene i jobb.

Andelen som er i jobb, både menn og kvinner, er også størst i familier med to store barn.