Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Over 800 000 nyansettelser

Det har vært en økning både i antall jobber og i lønnsnivået i løpet av de siste 12 månedene.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det gjennomført 800 000 nyansettelser fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019. Samtidig var det 754 000 avsluttede ansettelser. Det vil si at det var en økning på 56 000 jobber.

I privat sektor og offentlig eide foretak økte antall jobber med 41 300 (2,1 prosent), mens økningen var henholdsvis 11 900 (1,8 prosent) i kommuneforvaltningen og 2 700 (0,8 prosent) i statsforvaltningen.

I samme periode var lønnsveksten på 3,5 prosent. Lønnsveksten var sterkest i statsforvaltningen, med 4,1 prosent. Privat sektor og offentlig eide foretak hadde en lønnsvekst på 3,6 prosent, mens det i kommuneforvaltningen var en økning på 3 prosent.