Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Vil gjøre fagarbeidere av folk i NAV-køen

Det skal bli lettere å ta fag- og yrkesopplæring via NAV med et nytt og fleksibelt opplæringstiltak. Målet er å sikre etterspurt kompetanse til arbeidsledige som sliter med å få innpass i arbeidslivet.

Publisert

Nesten halvparten av de arbeidsledige i NAV-køen har ungdomsskole som høyeste fullførte opplæring. Samtidig har bedriftene økt behov for arbeidskraft og 1 av 5 norske bedrifter svarer at de ikke får tak i kvalifiserte arbeidssøkere, ifølge Regjeringen.no.

Regjeringen vil derfor gjøre det enklere å fullføre yrkesopplæring i form av blant annet fagbrev, praksisbrev eller kompetansebevis. Målgruppen for det nye opplæringstiltaket er primært voksne arbeidssøkere som trenger å fullføre videregående opplæring for å få en varig tilknytning til arbeidslivet.

Før var opplæring lenger enn ett år betinget av at brukeren hadde nedsatt arbeidsevne eller manglet rett til opplæring. Dette er krav som nå vil falle bort. Dermed får prioriterte grupper i NAV – som langtidsledige og innvandrere – tilgang til et bedre og mye mer omfattende opplæringstilbud enn det de har i dag.

Hva er nytt?

  • De tre ulike opplæringstiltakene i NAV slås sammen til ett nytt og fleksibelt opplæringstiltak.
  • Den maksimale varigheten av opplæring settes til 3 år (i noen tilfeller mulig med forlengelse på et ekstra år for å sikre fagbrev), mens den tidligere bare var 1 eller 2 år for noen opplæringstyper.
  • Målgruppen er både arbeidsledige som mangler formell kompetanse og personer med nedsatt arbeidsevne. Det betyr et utvidet tilbud til prioriterte arbeidssøkere som langtidsledige og innvandrere uten formell kompetanse.
  • Opplæringen skal konsentreres om tilbud som er direkte yrkesrettet. Kurs som gir formell språkopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter skal også prioriteres.