hans christian holte skatteetaten
hans christian holte skatteetaten

Skatteetaten fikk pris for godt omdømme

Tirsdag 22. september mottok skattedirektør Hans Christian Holte Ipsos MMIs Omdømmepris for 2015. Prisen deles ut til en norsk bedrift, etat eller organisasjon som over lang tid har vært blant de ledende bedrifter, etater eller organisasjoner nordmenn flest har et godt totalinntrykk av.

Publisert Sist oppdatert

Skattedirektør Hans Christian Holte.

- Det er ingen selvfølge at Skatteetaten skal motta årets omdømmepris, og derfor er jeg både svært stolt og ydmyk over å motta en pris som denne på vegne av over 6000 ansatte i hele landet, sier skattedirektør Hans Christian Holte i forbindelse med prisutdelingen.

Han legger til at folks tillitt til skattesystemet er helt avgjørende for at de skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

- Aldri før har nordmenn vært så fornøyd med Skatteetaten eller vist så mye tillit til den jobben vi er satt til å gjøre; å sikre finansieringen av fellesskapet gjennom rett skatt til rett tid. En slik pris motiverer og inspirerer oss til å jobbe enda hardere.

Juryens begrunnelse:

" Skatteetaten får prisen fordi etaten over lang tid har styrket sitt omdømme gjennom langsiktig kommunikasjon og er en av bedriftene, etatene og organisasjonene som har hatt den mest positive utviklingen over de siste ti årene. Skatteetaten har i perioden opplevd en gradvis økning i andel godt inntrykk i befolkningen, som nesten uten unntak har gått i en retning. Siden 2004 har andel godt inntrykk av Skatteetaten økt fra 37 prosent til 65 prosent, og andel dårlig inntrykk har sunket fra 21 prosent til 12 prosent. Sterkt medvirkende til at Skatteetaten får prisen, er at etaten går frem på samtlige faktorer i 2015, og befester lang tids fremgang på alle områdene vi måler. Resultatene viser at praktisk talt alle nordmenn kjenner Skatteetaten, og at etaten har evnet å formidle sitt samfunnsoppdrag ved at «Samfunnsansvar og moral» er den faktoren den scorer aller best på. Det er ekstra hyggelig å kunne tildele prisen til en aktør som har jobbet systematisk med å utvikle seg gjennom faglig god kommunikasjon, og hvor resultatene viser at dette gjenspeiles i befolkningens inntrykk."

Vurderingen har tatt utgangspunkt i Ipsos MMIs årlige omdømmemålinger:

Profilundersøkelse – Store norske bedrifter 2015Profilundersøkelse – Norske etater og organisasjoner 2015

(Kilde: Ipsos MMI)