Personal og Ledelse 3/2016

PAPIRUTGAVEN: Er introvert synonymt med einstøinger som ikke kan forholde seg til andre mennesker, eller er de en undervurdert ressurs som ikke blir brukt?

Publisert

Her er et lite innblikk i hva du kan lese mer om i Personal og Ledelse nr 3/2016:

TEMA: REKRUTTERING

Jobber gratis for å få jobb
I et tøft arbeidsmarked er mange unge villige til å jobbe gratis for å få en fot inn i arbeidslivet. Det er ikke uproblematisk.

Hva sier jusen om ulønnet praktikantarbeid?
Det norske lovverket stiller kun unntaksvis krav om minstelønn. Studenter kan jobbe gratis hvis de ønsker det. Men en avtale om ulønnet arbeid vil kunne settes til side som ugyldig.

Slik velger du riktig rekrutteringsverktøy
Det finnes mange rekrutteringsverktøy på markedet. Hvordan skal du velge det som passer best for ditt behov?

Hvordan opplever jobbsøkere din virksomhet?
Tall fra Kandidatopplevelsen viser at 4 av 10 jobbsøkere sitter igjen med en dårlig oppfatning av virksomheten de har søkt jobb hos. 3 av 10 får rett og slett ikke svar på sin søknad.

De introverte: En undervurdert ressurs
Er introvert synonymt med einstøinger som ikke kan forholde seg til andre mennesker, eller er de en undervurdert ressurs som ikke blir brukt?

Er det virkelig slutt etter at sluttavtale er inngått?
Når man tror at alle forhold er endelig oppe og avgjort med arbeidstakeren, så kan det hende at de likevel ikke er det. Arbeidstakeren kan nemlig hevde seg diskriminert.

TEMA: PENSJON

Ny pensjonsordning: En krevende og viktig prosess
I mai skal alle ansatte i Kirkens Nødhjelp over i en ny pensjonsordning. Veien dit har vært både utfordrende og lærerik for prosjektleder Anders Østeby.

Skal incentiver medregnes i pensjonsgrunnlaget?
Mange arbeidstakere har incentivordninger i tillegg til fast lønn. Skal bonuser, provisjoner og andre incentiver være en del av pensjonsopptjeningen?

Friminutt med: Thina Saltvedt
«Kvinner må våge å være mere synlige i næringslivet»
Oljeanalytiker Thina Saltvedt er ikke redd for å vise sin femininitet, selv om hun i starten fikk noen spørrende blikk da hun troppet opp i fargesprakende kjoler på jobb.

Psykologene:
Rett person på feil plass
Når virksomheten omstiller kan ansatte havne i posisjoner de ikke har valgt – og heller aldri ville ha søkt seg til. Det kan gå riktig galt.

Jus og ledelse:
- Når kan feriepengene betales ut?
- Rett til ny ferie ved sykdom
- Selvforskyldt ledighet: Må vente lenger på dagpenger

Advokaten svarer:
- Misbruk av 4-års regelen
- Skal ikke betale feriepenger av lønnserstatning
- Direktører har også stillingsvern
- Kan en medarbeider trekke seg fra underskrevet fratredelsesavtale?

Lønn og pensjon:
- Foreldrepermisjon og OTP
- Yrkeskjøring over 40 000 km
- Elbil og tilhengertillegg

Leder: Pensjon er ikke enkelt – og det skal det heller ikke være
Valg av pensjonsordning har svært stor betydning både for virksomheten og de ansatte. Når virksomheter, slik som Kirkens Nødhjelp, går over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, krever det derfor en grundig prosess

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS