Søvnig-på-jobb-1
Søvnig-på-jobb-1

Kraftig økning i ledigheten

– Økningen i oktober er den største vi har sett så langt i år. Den er fortsatt sterkt oljedrevet, og rammer først og fremst Vestlandet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Publisert Sist oppdatert

Ledigheten økte for personer i alle yrkesgrupper i oktober. Størst prosentvis økning var det innen ingeniør- og IKT-fag og industriarbeid, mens undervisning, helse, pleie og omsorg, samt serviceyrker og annet arbeid var gruppene med minst økning i ledigheten.(Ill.foto: Colourbox)

NAV sine tall viser at det ble 2 100 flere arbeidsledige i oktober. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 2 000 personer.

Møre og Romsdal, Rogaland og Hordaland hadde størst prosentvis økning i ledigheten i oktober, justert for normale sesongvariasjoner. Finnmark og Nord-Trøndelag var fylkene med størst nedgang i ledigheten i samme periode.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av oktober var 80 000 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 7 900 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i oktober i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 94 400 personer i oktober, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 11 700 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Store fylkesvise forskjeller

Det er store fylkesvise forskjeller i utviklingen i ledigheten. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 79 prosent sammenlignet med oktober i fjor, mens ledigheten har økt med henholdsvis 35 og 28 prosent i Møre og Romsdal og Hordaland. I andre fylker har ledigheten gått ned. Hedmark, Finnmark og Østfold er fylkene med størst nedgang i ledigheten det siste året.

Ved utgangen av oktober var ledigheten høyest i Aust-Agder og Rogaland, begge med 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, med henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning innen ingeniør- og IKT-fag

Ved utgangen av oktober var det 2 900 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn for ett år siden, noe som tilsvarer en økning på 73 prosent. Personer med bakgrunn fra industriarbeid har nest størst økning, med 37 prosent, fulgt av meglere og konsulenter med 23 prosent. Alle disse yrkesgruppene er sterkt påvirket av nedgangen i oljebransjen.

Innen barne- og ungdomsarbeid og helse, pleie og omsorg har ledigheten falt med henholdsvis 5 og 3 prosent det siste året.

Ledigheten er høyest innen bygge- og anleggsyrker og industriarbeid, begge med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,8 og 1,0 prosent av arbeidsstyrken. Innen ingeniør- og ikt-fag er ledigheten nå på 2,5 prosent, mot 1,6 prosent i oktober i fjor.

Flere permitterte

En tredjedel av økningen i antallet helt ledige det siste året skyldes flere permitterte. Ved utgangen av oktober var 3 600 personer helt permittert, en økning på 2 500 sammenlignet med oktober i fjor. I tillegg var 2 600 personer delvis permittert, noe som er 1 600 flere enn for ett år siden. Over halvparten av de permitterte har bakgrunn fra industriarbeid eller ingeniør- og IKT-fag.

(NAV)