hioa Høgskolen i Oslo og Akershus
hioa Høgskolen i Oslo og Akershus

6 av 10 studenter får jobb før studieslutt

Over 60 prosent av HiOA-studentene får jobb før de er ferdig med studiene, viser en ny kandidatundersøkelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Publisert

- Dette viser at HiOA utdanner etterspurt og viktig arbeidskraft, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved høgskolen.

- HiOA jobber systematisk for å sikre at utdanningstilbudet er relevant for arbeidslivet.

84 prosent av lærerstudentene har fått jobb mens de studerer.

93 prosent av sykepleierstudentene har jobb innen 2 måneder, ifølge undersøkelsen.

Jobber i Oslo og Akershus

Kandidatundersøkelsen viser at ni av ti yrkesaktive kandidater har fått en jobb de er utdannet til.

77 prosent av kandidatene som er i relevant arbeid, jobber i dag i Oslo og Akershus.

Om kandidatundersøkelsen

Formålet med kandidatundersøkelsen er å undersøke relevans i HiOA-kandidatenes kompetanse og hvor raskt kandidatene kommer inn i arbeidslivet, og dermed bidrar til velferd og verdiskaping.

Undersøkelsen dekker alle bachelorutdanningene og fireårig lærerutdanning ved HiOA, i alt 55 utdanninger. 2723 studenter har svart på undersøkelsen.