Mange kvinner jobber i lavtlønnsyrker innen helse- og sosialsektoren.
Mange kvinner jobber i lavtlønnsyrker innen helse- og sosialsektoren.

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med lavere lønn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er flere faktorer som påvirker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. På hjemmesiden til Statistisk sentralbyrå kan du lese hele artikkelen som viser lønnsforskjellene mellom kvinner og menn og hvor de peker på forklaringer til at det er slik.

To av forklaringene som trekkes fram er at flere kvinner enn menn jobber deltid og at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Kvinner velger i større grad enn menn yrker med lavere lønn. 34 prosent av alle kvinnelige arbeidsforhold er i yrker med en median månedslønn under 35 000 kroner. Dette omfatter store yrkesgrupper som butikkmedarbeidere, barnehage- og skolefritidsassistenter, pleiemedarbeidere og renholdere.

Lønnsnivået er generelt lavere for deltidsstillinger. Godt betalte yrker har vesentlig lavere andel deltidsansatte enn yrker med lav lønn. I 2019 jobbet 47,6 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid. Tilsvarende tall for menn er 26,4 prosent. Det er svært liten lønnsforskjell mellom kvinner og menn i deltidsyrker. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for deltidsstillinger blant kvinner utgjorde 99,5 prosent av månedslønna til menn.