Slik lykkes du som deltidsstudent

Det kan være tøft å sette seg på skolebenken etter mange år i yrkeslivet. Selvdisiplin er viktig for å lykkes.

Publisert

Både prosjektsjef Kristin Dahl og høyskolelektor Anders Dysvik ved BI har prøvd livet som deltidsstudent, og de innrømmer gjerne at det var krevende. I likhet med mange andre deltidsstudenter var Kristin småbarnsmor i full jobb, og med mange andre interesser som hun ikke ønsket å legge helt på hyllen. Men slik er det å være deltidsstudent. Det finnes ingen trylleformel som tar deg smertefritt gjennom pensum.

Deltidsstudier betyr sene kvelder, svart kaffe og knallharde prioriteringer. Men det betyr også nye bekjentskaper, ny lærdom og nye jobbmuligheter. Den dagen du står der med vitnemålet, eller en akademisk grad, da er det verdt slitet. Det gjelder bare å henge med i svingene underveis, og det er nettopp det Kristin Dahl og Anders Dysvik kan hjelpe deg med. De har arbeidet mye med studieteknikk for studenter ved BI.

- Veldig mye avhenger av motivasjon, sier Kristin Dahl.

– Som ny student er du full av motivasjon, og denne må prøve å beholde som drivkraft. Men som deltidsstudent spiller du på mange arenaer på en gang. Du må prioritere mellom jobb, studier og privatliv, og finne en balanse som du kan leve med. Hvis du skal være like flink til alt hele tiden er det lett å miste motivasjonen. Derfor må du tenke gjennom den tilværelsen du har, og så må du rydde plass til studiene både mentalt og tidsmessig.20 timer i ukenWenche Fallang er 46 år. Hun er gift og har en datter på ni år, og jobber full tid som sekretær. I tillegg tar hun grunnkurs i bedriftsøkonomi på BI. Det er et krevende deltidsstudium som gir 60 studiepoeng. Wenche Fallang bruker både kvelder og helger på studiene.

- Jeg bruker sikkert 20 timer i uken på å lese pensum og å delta på kollokvier, og så har vi forelesninger hver tirsdag og torsdag med fire timer hver kveld, forteller hun.

- I begynnelsen forsøkte jeg å studere når datteren min gjorde lekser, men jeg måtte bare innse at det gikk ikke. Da trenger hun min oppmerksomhet. Nå leser jeg etter at hun har lagt seg om kvelden, og i tillegg bruker jeg mye av helgene til å lese. Det krever mye selvdisiplin, men jeg synes fortsatt at det er moro. Målet mitt er å bli høyskolekandidat, men kanskje jeg fortsetter videre.Bedre selvtillitWenche Fallang tar etterutdanning fordi hun vil utvikle seg faglig. Dette er den viktigste motivasjonen for de fleste som tar etterutdanning. Andre gjør det for å stå sterkere på arbeidsmarkedet eller fordi de ønsker en karriereendring. Det er mange gode grunner, men uansett årsak: Gjør noe som interesserer deg!

- Start med noe som gir deg en positiv faglig opplevelse. Noe du synes er spennende og interessant å lære mer om. Da er sjansen større for at du lykkes. Suksess tidlig i studiet er viktig for selvtilliten, sier Anders Dysvik.

Dette er ikke minst viktig for den økende gruppen av studenter som tas opp på bakgrunn av realkompetanse. Disse har mange års erfaring fra yrkeslivet, men liten formell kompetanse fra skolesystemet. Møtet med høyskolesystemet kan virke overveldende og upersonlig, og troen på egne akademiske evner er ofte lav.

- Det er mange som har alt for stor respekt for det å studere. De undervurderer seg selv og sin egen kompetanse. Men mange av dem gjør det veldig bra fordi de kan sette læringen i sammenheng med sine egne jobberfaringer, sier Anders Dysvik.

Lettere etter hvert At man har selvdisiplin og klarer å strukturere hverdagen fornuftig, er avgjørende for å lykkes som deltidsstudent. Trøsten er at det går lettere etter hvert.

- Det kan være litt tungt i starten, men når du først kommer inn i rutinen og finner den studieteknikken som passer for deg, så går det mye lettere. Da kommer også følelsen av mestring, sier Kristin Dahl.- Begynn å lese pensum fra første dag, supplerer Anders Dysvik. - Jobb med oppgavene, og gir seg selv tid til repetisjon og refleksjon. Selv om det kan være et slit, så vil det gi deg følelsen av å beherske stoffet.

Fem gode rådKristin Dahl og Anders Dysvik gir følgende råd til nye etter og videreutdanningsstudenter: 1. Kom tidlig i gang med studiene. Ikke utsett pensumlesingen. Lag en leseplan, og hold deg til denne. Da kan du komme gjennom pensum uten store, utmattende skippertak. Dette øker også sjansen for at du faktisk lærer noe. Læring forutsetter at du tar deg tid til å reflektere over det du leser, og da nytter det ikke å pugge pensum to uker før eksamen. Som etter- og videreutdanningsstudent kan du ha en stor fordel ved at du kan relatere fagstoffet til din egen arbeidssituasjon.2. Lag kollokviegrupper med andre som har samme ambisjonsnivå som deg.Dersom du har mulighet til det, er det en fordel å danne en kollokviegruppe. En kollokviegruppe som fungerer godt øker motivasjonen og læringslysten. Legg opp en realistisk plan for hvor ofte dere skal møtes, og hva dere skal diskutere på de ulike møtene. Da finner dere også ut om dere har samme ambisjonsnivå. En forutsetning for gode kollokviegrupper er at alle møter forberedt, og har lest det som er nødvendig av pensum. Dersom det er vanskelig å møtes fysisk, benytt muligheter for nettkollokvier dersom slike tilbud finnes.3. Vær nysgjerrig – still spørsmål!Du er student fordi du skal lære noe nytt, men paradokset er at mange ikke tør å stille spørsmål for ikke å avsløre sin uvitenhet! På en forelesning kan du være helt sikker på at det er mange andre som lurer på akkurat de samme tingene som du gjør. Så vær ikke redd for å stille spørsmål til foreleseren.4. Benytt mulighetene for å få tilbakemelding. Du kan lære mye gjennom å få tilbakemelding underveis i studiet. Bruk foreleser, kollokvien, oppgaveinnleveringer eller andre muligheter ved lærestedet ditt. 5. Sett av tid til repetisjon før eksamen. Unngå skippertak rett før eksamen. Du klarer kanskje å komme helskinnet gjennom eksamen, men det du har lest blir raskt glemt. Start derfor repetisjon av pensum i god tid før eksamen slik at du kan se helhetlig på faget/kurset. Gå gjennom forelesningsnotatene og viktige deler av pensumlitteraturen, og arbeid med tidligere eksamensoppgaver.6. Ta et kurs i studieteknikk. Et kurs i studieteknikk tar ikke mye tid. BI tilbyr både et seks timers forelesningsbasert kurs, og en nettbasert variant. Du lærer blant annet leseteknikk og notatteknikk og kan få med deg noen gode råd om studieplanlegging og oppgaveskriving. Som ny student kan dette gi både bedre studieutbytte og økte selvtillit.

Powered by Labrador CMS