Kvinnelig-sjef-1
Kvinnelig-sjef-1

Norske sjefer favoriserer mest

Så mange som tre av fem norske sjefer har favoritter på jobb. Det gir bunnplass i en stor internasjonal undersøkelse på arbeidsplassen.

Publisert

Er du sjefens kjæledegge? Da har du gode vilkår i tusenvis av norske selskaper og virksomheter. Det viser en omfattende undersøkelse gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work blant nesten 2000 mellomledere i Norge.

– Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne.

– Svake tall

Bare 43 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarer at toppledelsen i bedriften ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. Omtrent like mange melder at forfremmelser alltid går til dem som fortjener det mest.

– Dette er altfor svakt, særlig hvis vi sammenligninger med andre land, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge. I Europa gjennomfører selskapet undersøkelsen med over 1,3 millioner deltakere fra over 2100 virksomheter i 19 land.

– Vi ser faktisk mer favorisering på norske arbeidsplasser enn hos de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013. Disse tallene bør bedriftsledere, aksjonærer og politikere ta på alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan påvise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, økonomisk vekst og sykefravær, understreker Krohn Falck.

Sykefraværet til himmels

Han viser til at sykefraværet hos de 100 dårligste arbeidsplassene i målingen er 70 prosent høyere enn hos de 100 beste.

– Selv middelhavsfarerne i undersøkelsen har 50 prosent høyere sykefravær enn de beste bedriftene. Det er snakk om mye penger, og er en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med godt, rettferdig lederskap, sier Krohn Falck.

Norske toppledere får også passet sitt påskrevet når det gjelder evnen til å fordele oppgaver og ansvar. Kun 41 prosent av mellomlederne i undersøkelsen er fornøyd med sin overordnede på dette feltet. Til tross for dette melder 80 prosent av respondentene at de totalt sett trives på jobb, 83 prosent føler at arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb. Enda flere rapporterer om godt samhold og mye omsorg mellom kolleger på arbeidsplassen.

(Pressenytt)

Her scorer sjefen best:

1. Rettferdig behandling uansett seksuell legning: 91%

2. Sørge for et fysisk trygt arbeidsmiljø: 90%

3. Rettferdig behandling uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet: 89%

4. Rettferdig behandling uavhengig av kjønn: 84%

Her scorer sjefen dårligst:

1. Fordele oppgaver og koordinere arbeidet: 41%

2. Ikke favorisere: 43%

3. Forfremme dem som fortjener det: 44%

4. Involvere medarbeidere i beslutninger: 46%

(Kilde: Great Place to Work Trust Index, basert på 1853 besvarelser fra medlemmer av organisasjonen Lederne)

Powered by Labrador CMS