Giske
Giske

Ledere med liten oversikt over sikkerhetsvurderinger

Ferske tall viser at kun en av seks ledere har kunnskap om det er gjennomført sikkerhetsvurderinger i eget selskap. – Norske bedrifter må bli flinkere til å dele sikkerhetskunnskap med hverandre. Denne klare formaningen kom nærings- og handelsminister Trond Giske med under årets sikkerhetskonferanse i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd.

Publisert

Nærings- og handelsminister Trond Giske.

Trond Giske legger ikke skjul på at han synes det er oppsiktsvekkende at antallet virksomheter som gjør risikovurderinger er synkende, spesielt fordi det de siste årene har vært svært mye oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap.

Manglende bevissthet

Nærings- og handelsministeren tror at mangel på kompetanse og bevissthet er en av årsakene til at færre gjør slike risikovurderinger. En annen grunn kan ifølge statsråden være mangel på tid, ressurser og prioriteringer. Når det gjelder det faktum at bare en av seks ledere har kunnskap om deres egen virksomhet har gjennomført risikovurderinger, mener han dette er bekymringsverdig.

– En viktig del av løsningen er god kunnskapsdeling mellom de ulike offentlige instansene, mellom næringslivet og myndighetene, og ikke minst mellom bedriftene selv, sier Giske.-

Skaff dere kompetansen

I den forbindelse ga han ros til Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) for deres innsats når det gjelder spredning av kunnskap. Nærings- og handelsministeren brukte også Telenor og Statoils deling av egne erfaringer som gode eksempler.

– Bedrifter som ikke selv har kompetanse innen sikkerhet, kan ha mye kunnskap å hente hos andre aktører. Jeg vil oppfordre til å dele enda mer med hverandre på tvers av bransjer og land, sier han.

Giskes oppfordring til de som ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere sikkerheten eller til å ivareta den selv er klar:

– Dere må skaffe dere denne kompetansen. Enten ved å kjøpe den, eller ved å få bistand fra andre. Det er norske myndigheter som har det overordnede ansvaret for sikkerhet i Norge. I utlandet er det myndighetene i hvert enkelt land som har slikt ansvar. Men norsk næringsliv har selv ansvaret for å gjøre sårbarhetsundersøkelser for sin egen virksomhet – både hjemme og ute.

(Aktuell Sikkerhet)

"
Powered by Labrador CMS