Basert på 2578  besvarelser har man fått et unikt innblikk i hvordan besetnings-medlemmene selv opplever sitt arbeidsmiljø. Resultatene viser at ansatte i deler  av bransjen opplever at de har et utfordrende arbeidsmiljø sammenlignet med  landet for øvrig, det er spesielt sektoren store fixed wing selskaper som SAS,Widerøe og Norwegian som skiller seg ut. (Illustrasjonsfoto: Karine H. Henriksen)
Basert på 2578 besvarelser har man fått et unikt innblikk i hvordan besetnings-medlemmene selv opplever sitt arbeidsmiljø. Resultatene viser at ansatte i deler av bransjen opplever at de har et utfordrende arbeidsmiljø sammenlignet med landet for øvrig, det er spesielt sektoren store fixed wing selskaper som SAS,Widerøe og Norwegian som skiller seg ut. (Illustrasjonsfoto: Karine H. Henriksen)

7 av 10 piloter føler seg utmattet

NY RAPPORT: Leder i Norsk Pilotforbund, Petter Førde, er bekymret etter å ha lest arbeidsmiljøundersøkelsen som Luftfartstilsynet nå har publisert. Han mener alarmklokkene bør ringe når over 70 prosent av pilotene føler seg fysisk utmattet etter endt arbeidsperiode.

Publisert

Førde sier Norsk Pilotforbund og Parat vil følge opp funnene fra undersøkelsen i tiden fremover.
– Vi har advart myndighetene i lang tid om problemer i norsk- og internasjonal luftfart, men blir ikke hørt. Det kan ikke være slik at det må en ulykke til før noe blir gjort, sier han.

Må tas på alvor
Førde er glad for at Luftfartstilsynet nå publiserer rapporten de har sittet på lenge, men er kritisk til at tilsynet på en rekke områder forsøker å bortforklare mange av funnene i rapporten.

– Jeg mener svarene som er gitt av piloter og kabinansatte, må tas på største alvor. Det som må være viktig for både Luftfartstilsynet og deres overordnede i Samferdselsdepartementet nå, må være å diskutere løsninger på problemene, fremfor å forsøke å finne alternative forklaringer på de skremmende resultatene vi her ser, sier pilotlederen.

Dårlig forhold til ledelsen
Både Parat og Norsk Pilotforbund går ifølge Førde gjerne inn i konstruktive samtaler med myndighetene. Han mener man raskt må innføre tiltak som kan bøte på problemene som er avdekket i rapporten.

– I tillegg til det svært høye tallet på piloter og kabinansatte som er fysisk utmattet etter utført arbeid, viser rapporten at innrapportering av problemer, i form av avviksrapportering, i stor grad ikke blir hensyntatt av ledelsen i selskapene. Det er i de store selskapene, som opererer de største passasjerflyene, vi ser en høy prosentandel som rapporterer at det er dårlige forhold mellom ansatte og ledelsen. Dette er et tydelig signal på utfordringene som bransjen må løse, sier Førde.

Noen utvalgte nøkkeltall hentet fra rapporten:
• 75 prosent av ansatte i store flyselskaper mener at arbeidstidsordningen påvirker helsen negativt.
• 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinansatte i store flyselskaper føler seg fysisk utmattet etter endt arbeidsperiode.
• 15 prosent av pilotene svarer at de i liten grad har tid til å utføre jobben på en arbeidsmiljømessig sikker måte.
• 7 prosent av helikopterpilotene angir stor risiko, og 35 prosent angir middels risiko for å bli utsatt for en arbeidsulykke.
• 39 prosent av pilotene og 59 prosent av kabinansatte som er i fast arbeidsforhold, har rapportert at de har gått på jobb to ganger eller mer i løpet av siste tolv måneder selv om de var så syke at de egentlig burde ha holdt seg hjemme.
• 27 prosent av ansatte i store flyselskaper rapporterer at nærmeste administrative ledelse nokså sjelden, eller meget sjelden, eventuelt aldri, prøver å løse problemet når de sender inn avviksrapporter.
• 34 prosent av besetningsmedlemmene og 21prosent av pilotene svarer at de regner med å søke ny jobb i løpet av de neste par årene.

• Av 5 138 besetningsmedlemmer som er invitert til å delta i Luftfartstilsynets undersøkelse, har 2 578 fullførte undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 50 prosent.

Se vedlagt rapport

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

 

Powered by Labrador CMS