Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Lastebil- og trailerlærlinger er lønnslederne blant lærlingene

Det varierer i stor grad hvilken lønn lærlinger har. Frisørlærlinger har i snitt en lønn på 12 530 kroner. Lastebil- og trailerlærlinger har mer enn dobbelt så mye i lønn.

Publisert

For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Tallene viser at det er svært store lønnsforskjeller for lærlinger mellom ulike bransjer. De som tjener mest er lastebil- og trailerlærlinger. Disse tjener i snitt 28 420 kroner. Lærlingene i yrkene andre pleiemedarbeidere og havbruksarbeidere ligger på de neste plassene. Nederst på statistikken kommer frisørlærlinger med 12 530 kroner i månedslønn.

Median månedslønnen for alle lærlinger var 18 520 kroner.

I SSBs lønnsstatistikk er det flest lærlinger med yrket elektriker. Dette yrket har over 5 000 lærlinger. Helsefagarbeidere og tømrere/snekkere følger så med henholdsvis 3 674 og 3 407 arbeidsforhold.

Powered by Labrador CMS