Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Lastebil- og trailerlærlinger er lønnslederne blant lærlingene

Det varierer i stor grad hvilken lønn lærlinger har. Frisørlærlinger har i snitt en lønn på 12 530 kroner. Lastebil- og trailerlærlinger har mer enn dobbelt så mye i lønn.

Publisert Sist oppdatert

For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Tallene viser at det er svært store lønnsforskjeller for lærlinger mellom ulike bransjer. De som tjener mest er lastebil- og trailerlærlinger. Disse tjener i snitt 28 420 kroner. Lærlingene i yrkene andre pleiemedarbeidere og havbruksarbeidere ligger på de neste plassene. Nederst på statistikken kommer frisørlærlinger med 12 530 kroner i månedslønn.

Median månedslønnen for alle lærlinger var 18 520 kroner.

I SSBs lønnsstatistikk er det flest lærlinger med yrket elektriker. Dette yrket har over 5 000 lærlinger. Helsefagarbeidere og tømrere/snekkere følger så med henholdsvis 3 674 og 3 407 arbeidsforhold.