jobbintervju intervju søknad kandidat
jobbintervju intervju søknad kandidat

Jobbintervjuet: De utadvendtes drømmearena

Bunken med søknader er gjennomgått og et knippe toppkandidater er invitert til jobbintervju. For de utadvendte er dette drømmesituasjonen. For den introverte er det selve marerittet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Psykolog og forfatter av boken Rett person på rett plass, Espen Skorstad. (Foto: Karine H. Henriksen)

– Jobbintervjuet kan betraktes som en situasjon der den ekstroverte går til dekket bord, mens den introverte ligger et hestehode bak før start i konkurransen om jobben, sier psykolog og forfatter Espen Skorstad. Han er opptatt av at alle kandidater skal få en reell sjanse i kampen om jobbene.

– Det å være en utadvendt og livlig person som trives med sosial oppmerksomhet, er ofte en høyt verdsatt faktor i dagens vestlige verden.

I rekrutteringsøyemed er dette noe du bør være oppmerksom på for å unngå feilansettelser. Vel så viktig er det at du sørger for at du ikke går glipp av godt kvalifisert personell.

Psykologiske fallgruver

I stillingsannonsene blir ordet utadvendt ofte brukt for å beskrive personer man ønsker å ansette. Skorstad mener det i mange stillinger kan være en fordel å være mer innadvendt og eksemplifiserer;

– En programmerer jobber mye selvstendig og har ofte behov for dyp konsentrasjon. Da kan det absolutt være en fordel å være mer introvert. I gjennomgangen av utlyste stillinger får vi mange treff på programmerer og der står det pussig nok at de alle skal være utadvendt. Det er et stort paradoks, sier Skorstad.

– Vi har en tendens til å forveksle det å være introvert, med noen som ikke leverer like godt som en ekstrovert. Faktum er imidlertid at hvis det ikke hadde vært for introverte personer ville vi ikke hatt Google og vi hadde ikke hatt relativitetsteorien.

– Listen over introverte personer som har markert seg sterkt er lang, og det burde tale for at det å være introvert kan være verdifullt i seg selv.

– Problemet i forhold til rekruttering og selve intervjusituasjonen, er at vi har en tendens til å tro at sosiale og karismatiske mennesker er mer intelligente enn andre mennesker. Det er slike psykologiske fallgruver vi går i når vi møter andre mennesker.

Den største fallgruven ved å la seg imponere av sterke sosiale ferdigheter er risikoen for å gå glipp av talentfulle personer som besitter høy kompetanse på sitt område.

– En annen konsekvens er at du ansetter sosiale og karismatiske personer som er flinke til å snakke men kanskje ikke så mye annet. Det betyr at man ender opp med feilansettelser.

Betydning i jobbintervjuet

For en ekstrovert person er jobbintervjuet en drømmesituasjon. For en introverte kan det imidlertid føles så ille at han ikke dukker opp til intervjuet.

– Det skyldes at de synes det er en grunnleggende ubehagelig situasjon. Mange kan føle at det er en arena de ikke behersker. Ofte foretrekker de å uttrykke seg skriftlig fremfor muntlig. For noen kan det være så ekstremt ubehagelig at de skyr hele situasjonen.

I en rekrutteringsprosess betyr det ofte at hele jobbintervjuet er designet for de som er ekstroverte mener Skorstad.

Gir jobben til de utadvendte

– Det finnes forskning der man har målt jobbsøkernes personlighet og sett på i hvilken grad disse har fått jobbtilbud eller ikke. Her er det en sterk sammenheng. Det er graden av ekstroversjon som er mest utslagsgivende.

Årsaken til dette er blant annet, ifølge forskningen, at vi tenderer mot å tro at de ekstroverte er mer intelligente enn introverte.

– Sannsynligvis på grunn av deres sosiale ferdigheter. I forlengelsen tenker den som rekrutterer at dette er en kompetent person, sier Skorstad.

Har intervjuers egen personlighet betydning for om kandidaten får jobben eller ikke?

– Ja, utvilsomt. Det skyldes at vi liker folk som ligner på oss selv.

Skorstad mener det i seg selv kan være en stor utfordring fordi det ikke finnes mange personer som jobber med HR eller rekruttering som er introverte, tvert imot.

– De er ganske pratsomme hele gjengen. Det er derfor de har fått jobben, konstaterer Skorstad.

Slik utjevner du

Det finnes imidlertid flere løsninger for å unngå fallgruvene.

– Det såkalte strukturerte jobbintervjuet vil til dels utjevne noe av forskjellene mellom personer. En type strukturert intervju blir også kaldt for det kompetansebaserte intervjuet, og det er mer rettferdig ovenfor kandidater som ikke klarer, eller er glad i å fortelle om seg selv.

I tillegg til det strukturerte jobbintervjuet kan det være nyttig å supplere med andre metoder, eksempelvis arbeidspsykologiske tester, evnetester og personlighetstester eller simuleringsøvelser.

– Jo flere valide metoder du bruker, desto mer informasjon får du om kandidaten. Dette handler om såkalt øknings-validitet. Flere gode metoder gir i sin tur et bedre beslutningsgrunnlag når du skal velge hvem som skal få jobben.

Øk din bevissthet

Espen Skorstads råd til deg som vil unngå å bli sjarmert av den utadvendte jobbsøkeren er følgende;

–Forsøk å benytte kompetansebaserte intervjuer. I tillegg er det nyttig å få kjennskap til personlighetspsykologi slik at du er mer bevisst på ulikhetene mellom det å være ekstrovert og introvert. Det gjør at du ikke lar deg blende av den ekstroverte.

– Det kan også være nyttig å tenke i gjennom hvordan du som person reagerer sammen med ekstroverte eller introverte. Økt bevissthet rundt disse tingene gjør deg bedre skikket til å gjøre objektive vurderinger.

Les mer om hvordan du gjennomfører intervjuer i Personal og Ledelse nummer 7/2013.