Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Ny forskningsrapport om etterkommere av arbeidsinnvandrere

Etterkommere etter de første arbeidsinnvandrerne på 70-tallet er i ferd med å avslutte utdanningsløpet og innta arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Institutt for samfunnsforskning har nylig publisert resultatene fra forskningsprosjektet Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway. I dette prosjektet har de undersøkt hvordan barna til de første arbeidsinnvandrerne gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Funnene fra prosjektet viser blant annet at:

Etterkommerne blir gradvis assimilert: Etterkommerne av innvandrere er ganske lik majoritetsbefolkningen i utdanningsnivå og sysselsetting. Den etniske bakgrunnen er ikke avgjørende for hvilke posisjoner de tilegner seg i det norske samfunnet, selv om mange møter barrierer. Det er imidlertid betydelige variasjoner mellom ulike innvandrergrupper.

Etterkommergruppen polariseres: Etterkommerne i Norge tar i større grad høyere utdanning enn sine jevnaldrende med majoritetsbakgrunn. Samtidig er det også en større andel av dem som dropper ut av videregående skole. De er overrepresentert i flere eliteyrker, blant annet som leger, men den totale sysselsettingen i gruppen er lavere enn blant majoriteten.

Det har skjedd en kjønnsrevolusjon i løpet av en generasjon: Kvinners deltakelse i både utdanning og arbeid har gjennomgått en revolusjon fra foreldregenerasjonen til etterkommerne. En større andel kvinner enn menn tar høyere utdanning, og kvinnene er representert i arbeidslivet nesten på linje med mennene.

Her kan du lese mer om funnene fra forskningsprosjektet på Institutt for samfunnsforskning sine hjemmesider:  Pathways  to  Integration:  The  Second  Generation  in  Education  and  Work  in  Norway