På bildet fra venstre: Ulla Wangenstad, Josna Stojanuvic, Wenche Nistad,Vibeke M. Østbye, Harald Øien, Anny May Rishaug. Alle fra GIEK. Bak: Even Bolstad (HR Norge)  og Mårten Sjøstad (Juryleder). Foto: HR Norge
På bildet fra venstre: Ulla Wangenstad, Josna Stojanuvic, Wenche Nistad,Vibeke M. Østbye, Harald Øien, Anny May Rishaug. Alle fra GIEK. Bak: Even Bolstad (HR Norge) og Mårten Sjøstad (Juryleder). Foto: HR Norge

HR Norges Kompetansepris 2018 til Garantiinstituttet for eksportkreditt

Satsing på kompetanse gir resultater for norsk eksport.

Publisert

Medlemsorganisasjonen HR Norge har i over 30 år delt ut Kompetanseprisen for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanseprisen gis til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling. I år er det statlige GIEK som er kåret til vinner av HR Norges Kompetansepris.

Den statlige finansinstitusjonen Garantiinsituttet for eksportkreditt (GIEK) har i flere år fremmet økt eksport og sysselsetting i Norge, på tross av utfordrende markedsendringer både hjemme og internasjonalt. Nøkkelen til etatens suksess har vært systematisk arbeid med kompetanse.

- Omstilling må til for å kunne møte utfordringene man står overfor. GIEK er et av de største eksportvirkemidlene staten har overfor næringslivet og har følt dette omstillingsbehovet på kroppen. GIEK har greid å videreutvikle seg og tilpasse seg endrede behov i det eksportrettede næringslivet. Jeg er stolt over at GIEK har klart denne omstillingen og at de i dag mottar Kompetanseprisen. Det er særlig hyggelig at GIEKs satsing på seniorer trekkes frem, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Har bygd en endringskapasitet

– Med sin satsing på kompetanse har GIEK bygd en endringskapasitet som fører til at de leverer resultater også i perioder hvor ny teknologi ødelegger de gamle forretningsmodellene for noen og skaper store muligheter for andre. GIEK gir råd og setter premisser for eksportbedrifter innenfor stadig ulike bransjer og i markeder. For å utøve sin oppgave må organisasjonen ha kunnskap om norsk og internasjonal lov og regelverk i mer enn 150 land, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

9 600 arbeidsplasser

I 2017 utløste GIEK eksportkontrakter for 21,5 milliarder kroner, og sikret 9600 arbeidsplasser i eksportbedriftene og deres underleverandører.

- Kompetansesatsingen vår gir oss fleksibilitet og slagkraft til å hjelpe bedriftene gjennom konjunktursvingninger og endrede markeder. Når GIEK tilbyr gode finansielle råd og løsninger til bedrifter og banker, sikrer vi konkurranseutsatte arbeidsplasser som betyr mye for lokalsamfunnene. Dette er en pris til alle mine engasjerte og kompetente medarbeidere, sier administrerende direktør Wenche Nistad.

Kompetansestyring tydelig integrert i GIEKs mål

Juryen og HR Norge er imponerte over GIEKs helhetlige tilnærming til kompetanseutvikling. Kompetansestyring er tydelig integrert i GIEKs mål og strategier, og kompetanse er definert som en av bedriftens tre verdier.

- Vi har jobbet med kompetansebegrepene i flere år. Høsten 2017 utviklet vi en kunnskapsvisjon og -modell som identifiserer fremtidig kompetansebehov. Samtidig innførte vi en kompetansedialog i alle mål- og utviklingssamtaler, noe som gir et spennende perspektiv for å diskutere kompetanse på organisasjons- og individnivå, sier HR-sjef i GIEK, Anne May Risung.