Kvinne-stress
Kvinne-stress

Tre av fem sjefer leder ikke

 Tre av fem ledere er dårlige til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet, viser ny undersøkelse. Oppfølging av medarbeiderne må vike på grunn av rapporteringskrav fra eiere og toppledelse.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Kun fire av ti norske ledere er flinke til å organisere det daglige arbeidet.

Det kommer fram i en landsdekkende studie gjennomført for ledelsesorganisasjonen Lederne av analyse- og rådgivingsselskapet Great Place to Work Institute.

Mer enn 1600 norske ledere har deltatt i studien der deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap har blitt kartlagt. Medarbeidere på vent – Rapporteringskravene fra bedriftens styre og eiere tar mye av hverdagen til mange norske ledere. Jeg tror systemene tar så mye fokus at forholdet til medarbeiderne blir en salderingspost, sier forbundsleder i ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke.

Forbundslederen mener innføringen av HR-ledelse i norsk arbeidsliv er årsaken. Målstyring og karaktersettingen som følger med kan oppleves som en betydelig tidstyv. – Mellomledere opplever å bli diktert fra bedriftens toppledelse, og at de får færre muligheter til selv å kunne bidra i utviklingen av bedriften, sier Brekke.

I undersøkelsen kommer det frem at halvparten av sjefene kommuniserer dårlig med medarbeiderne.

– God dialog mellom avdelingsledere, toppledelse og medarbeidere er alfa og omega i en virksomhet. Og som leder gjør du rett og slett ikke jobben din om du ikke kommuniserer, sier Brekke.Undervurderer lederskap Analyse- og rådgivningsvirksomheten Great Place to Work Institute samarbeider med over 5500 bedrifter og organisasjoner over hele verden om årlige kultur- og medarbeiderundersøkelser. Administrerende direktør Jannik Krohn Falck sier norske virksomheter er på linje med andre land når det gjelder mangel på lederskap.– En faktor som går igjen i mange virksomheter er at lederne er så operative at de ikke får tid til ledelse. Dessverre er det slik at betydningen av ledelse blir undervurdert på mange arbeidsplasser, sier Krohn Falck.Mellomledere i skvisRådgiver i kunnskapssenteret DeFacto, Stein Stugu, har registrert stort press på mellomlederne gjennom den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer.

– Norske mellomledere opplever at de ikke får tid til å gjøre den jobben som de faglig sett mener de bør gjøre, sier han.

Konsekvensen blir at medarbeiderne ikke får den veiledningen de har behov for. Krohn Falck i Great Place to Work ser en tydelig tendens blant virksomhetene som lykkes godt med lederskap i alle ledd, og som skaper en sterk kultur preget av tillit, stolthet og fellesskap.

– Jeg har én klar konklusjon: investering i godt lederskap lønner seg. Støttende ledelse styrker relasjoner og bidrar til å styrke bedriftskulturen, og det gir økonomisk gevinst for virksomheten, sier han.

(pressemelding)