Simployer Group kjøper svenske &frankly

Simployer Group AS kjøper det svenske markedsledende selskapet &Frankly og utvider dermed sitt tjenestetilbud innenfor HR-software og kunnskapstjenester i Norden.

&frankly er en skybasert tjeneste som måler engasjement og kan komplementere de mer tradisjonelle og omfattende årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser. Løsningen gjør det mulig å ta pulsen på ansatte i virksomheten kontinuerlig og lede organisasjonen i riktig retning.

Med Covid-19 har vi for alvor sett viktigheten av å være tett på de ansatte, og følge opp medarbeidere i en krevende tid med avstandsledelse og nesten utelukkende digital samhandling. Simployers visjon er å gjøre det enklere å være en god arbeidsgiver, og det å vite hvordan de ansatte har det på jobb er en viktig del av dette.

— Simployer hjelper bedrifter med å gjøre ansattreisen til en suksess ved å administrere, utvikle og inspirere medarbeidere. Her kommer &frankly inn som en betydelig lagspiller og gir våre kunder en bredere portefølje å støtte seg på, sier administrerende direktør i Simployer, Thorfinn Hansen.

Også &frankly ser fram til å bli del av Simployer-familien for å kunne gi sine kunder en helhetlig HR-pakke bestående av software, kunnskaptjenester og engasjement

— Det føles bra å koble oss sammen med Simployer som deler vår lidenskap for veldrevne arbeidsplasser og engasjerende ansatte. Sammen kan vi skape et enda sterkere kundetilbud og ta neste steg i vår vekstreise, sier Caroline Fjellner, administrerende direktør i &frankly.

For ett år siden gikk investeringsselskapet Ferd inn som majoritetseier i Simployer. Simployers grunner for å søke partnere på eiersiden var nettopp for å kunne vokse med den farten som selskapet ønsker med tanke på ekspansjon av selskapets tjenester til et større europeisk marked.

— Simployer har en tydelig strategi om å bli ledende i Nord-Europa innenfor HR teknologi og kompetanse, og oppkjøpet av &frankly er nok et steg i denne strategien, sier Investment Professional i Ferd, Danjal Haaland Danjalsson.

&frankly holder til i Stockholm hvor også Simployer er lokalisert. Virksomhetene vil på sikt samlokaliseres, men &frankly vil fortsette under eget brand.

Powered by Labrador CMS