Hver femte flyktning har høyere utdanning

Arbeidsinnvandrere har høyere utdanning, og flyktninger lavere utdanning enn befolkningen generelt. For første gang skiller utdanningsstatistikken mellom innvandrere som har kommet til Norge på grunn av arbeid, familie, utdanning og flukt.

Publisert

Arbeidsinnvandrere har høyere utdanning, og flyktninger lavere utdanning enn befolkningen generelt. For første gang skiller utdanningsstatistikken mellom innvandrere som har kommet til Norge på grunn av arbeid, familie, utdanning og flukt.

I Norge har 32 prosent av befolkningen høyere utdanning. Andelen høyt utdannede har økt med 0,8 prosentpoeng siden 2014 og med 25 prosentpoeng siden 1970 – det året SSB begynte å registrere utdanning.

Per oktober 2015 er det fortsatt flere personer i Norge med videregående opplæring som høyeste utdanning enn med høyere utdanning. Slik har det vært siden 1989 – året andelen med videregående opplæring passerte andelen med grunnskoleutdanning.

Naturlig nok er det ikke store svingninger i befolkningens utdanningsnivå fra år til år, og statistikken for 2015 viser den samme utviklingen vi har sett de siste årene. For eksempel ser vi at:

• Stadig flere oppnår høyere utdanning samtidig som stadig færre har grunnskole som høyeste utdanning.

• Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, og en spesielt stor andel kvinner mellom 25 og 39 år har fullført studier på høyere nivå.

• Utdanningsnivået er høyest i de typiske universitets-fylkene, og omtrent annenhver person i Oslo har høyere utdanning.

Nye tall om innvandreres utdanning

Nytt av året er det at SSB for første gang publiserer befolkningens utdanningsnivå etter innvandringsgrunn.

SSB har lenge publisert utdanning etter innvandringskategori, som skiller mellom innvandrere, norskfødte av innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen. Fra i år skiller statistikken også mellom utdanningsnivået etter bakgrunn for innvandring.

Gruppene er delt inn i flukt-, familie-, arbeid-, andre- og utdanningsgrunner.

(Kilde:SSB)

Powered by Labrador CMS