Mange kvinner jobber innen helse og omsorgssektoren hvor deltidsstillinger er vanlig.(Ill.foto: Colourbox)
Mange kvinner jobber innen helse og omsorgssektoren hvor deltidsstillinger er vanlig.(Ill.foto: Colourbox)

Flere kvinner jobber heltid

Det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men forskjellen har blitt litt mindre i løpet av det siste året.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Statistisk sentralbyrå sin arbeidskraftundersøkelse er det 2 755 000 personer er sysselsatte. Det er flere menn enn kvinner som er sysselsatte, med henholdsvis 1 464 000 menn og 1 291 000 kvinner. Med sysselsatt menes en person som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, samt personer som har et slikt arbeid men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. Alle yrkesaktive regnes altså med i disse tallene, både de som jobbet heltid og de som jobbet deltid.

Det er flere menn enn kvinner som jobber heltid. Av alle yrkesaktive kvinner jobber ca. 37 prosent deltid. Andelen menn som jobber deltid er i underkant av 15 prosent. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er altså dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid. Det har imidlertid vært en liten endring i løpet av de siste tolv månedene. Fra andre til tredje kvartal økte sysselsettingem med 42 000 personer. 19 000 av disse var kvinner og kun 3 000 begynte i en deltidsstilling. Mesteparten av sysselsettingsøkningen blant menn i samme periode har vært i deltidsstillinger. Det vil si at av 23 000 nye sysselsatte var 16 000 på deltid.