Hans-Petter Nygård-Hansen er en av Norges fremste, praktiske IT-eksperter. Han har brukt og testet de mest vanlige digitale kommunikasjonskanalene som benyttes av hjemmekontorister.
Hans-Petter Nygård-Hansen er en av Norges fremste, praktiske IT-eksperter. Han har brukt og testet de mest vanlige digitale kommunikasjonskanalene som benyttes av hjemmekontorister.

Gode råd for digitale møter

Hjemmekontoret er «den nye normalen» og web-kameraet har blitt «nøkkelen» til det nye møterommet. Pandemien har bidratt til en hyper-digitalisering av nesten samtlige nordmenn, spesielt når det kommer til å ta i bruk teknologi for en virtuell nærhet når fysisk kontakt må vike plass.

HANS-PETTER NYGÅRD-HANSEN

  • Hans-Petter er ektemann, pappa, kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder, konferansier, forfatter, programleder og gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem.
  • Han skriver om hvordan teknologi påvirker hvordan vi lever, leker, lærer og jobber på HansPetter.info og snakker om det på podkasten «Hans-Petter & Co» og på YouTube-serien «Teknologi i kjelleren til Hans-Petter».
  • Men mest av alt holder han foredrag om det, som en av Norges mest populære foredragsholder. Hans-Petter har «holdt på med data i over 40 år» og har bred erfaring fra det europeiske IT-markedet hvor han i løpet av 17 år var ansatt i en rekke forskjellige lederroller i norske-, nordiske- og nordeuropeiske virksomheter som blant annet Cisco, D-Link og Juniper Networks.

Det er viktig å ta inn over seg at mye av teknologien vi har tatt i bruk i løpet av det siste året, har eksistert i veldig mange år. Den digitale transformasjonen har blitt påtvunget oss, noe som først og fremst bekrefter at vi ikke endrer oss før vi må. Før vi står ovenfor en krise.

Det er også viktig å tenke på at når vi etter hvert legger pandemien bak oss, så vil vi fortsatt jobbe mer hjemme enn hva vi gjorde før vi ble tvunget til det.

Derfor er det ikke bare viktig at vi blir komfortable med at mange av møtene våre vil fortsatt være digitale, men at vi passer på å gjøre møtene så gode som mulig. At alt fra bilde, bakgrunn, plassering, lyd og lys blir så bra som mulig. Det bidrar til en god brukeropplevelse, som igjen bidrar til økt verdi.

Dette bør dere tenke på, for å oppnå best mulig opplevelse av de digitale møtene.

La det være nevnt at dette ikke er en fullstendig oversikt. Verken over tilbudet av forskjellige videokonferanse-løsninger, til produkter og teknologier for å sikre et godt digitalt møte. Til det er tilbudet og omfanget rett og slett for stort. Jeg har tatt utgangspunkt i de mest populære tjenester og produkter, kombinert med mine egne erfaringer og preferanser.

Powered by Labrador CMS