(Ill.foto: Karine H. Henriksen)
(Ill.foto: Karine H. Henriksen)

Nye regler om arbeid i høyden

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører.

Publisert

Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Partene i arbeidslivet har vært involvert i regelverksarbeidet og endringene var på høring i fjor.

Viktige endringer

  • Opplæring: Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Det stilles strengere krav mht. timeantall og innhold jo høyere stillaset er.
  • Stillasmontører som skal bygge stillas over 2 meter skal ha opplæring. Tidligere var grensen over 5 meter. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.
  • Arbeidstakere som skal bruke stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
  • Veiledning: En kvalifisert person som kjenner det aktuelle stillaset skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Det kan være en standardveiledning fra produsent, men den skal ved behov suppleres. En gjennomgang av veiledningen skal inngå som en del av opplæringen til brukere av stillaset.
  • Høyere belastning: Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de er beregnet for. Dagens krav er at forankringer skal tåle minimum 80 kg belastning.
  • Atkomst: Det skal være forsvarlig atkomst til tak i de tilfeller øverste stillasgulv skal brukes til arbeid på gesims og atkomst til tak.
  • Sikring: Det stilles krav til at anliggende stiger skal sikres før bruk, uansett høyde, se § 17-21 femte ledd. Dagens bestemmelse stiller krav om sikring av anliggende stiger over fem meter.
  • Skilting: Alle stillas skal ha skilting.
  • Kontroll: Stillas skal kontrolleres av en kvalifisert person.

Kravene gjelder fullt ut fra 1. januar 2016. Dagens opplæringskrav i § 17-4 ligger nært opptil gjeldende opplæringskrav og det er derfor naturlig at arbeidstakere som har dagens opplæring i utgangspunktet ikke trenger å starte helt på nytt.

Arbeidsgiver må vurdere om det er noe i § 17-4 som må gjennomgås for de som har dagens opplæring. For arbeidstakerne som ikke har dagens opplæring, må arbeidsgiver sørge for at disse får opplæring iht. §§ 17-2 til 17-4.

Her finner du en detaljert oversikt over endringene

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS