Ny bok om likestilling

Likestillingsutviklingen er et av vår tids største sosiale og økonomiske framskritt. Kvinners og menns deltakelse på arbeidsmarkedet nærmer seg hverandre, og stadig flere kvinner er økonomisk uavhengige.

Publisert

I boken Ulik likestilling i arbeidslivet presenteres forskjellige perspektiver på kjønn og likestilling i arbeidsliv, familieliv og samfunnsliv.

Målet er å gi leserne forskningsbasert kunnskap om og innsikt i mekanismer, barrierer og muligheter for likestillingsutvikling i årene som kommer.

Ulik likestilling i arbeidslivet er et viktig bidrag til en kunnskapsbasert diskusjon om hvordan vi kan møte dagens og framtidas likestillingsutfordringer.