(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Endring for endringens skyld

BOK: En stor andel av endringsprosessene som settes i gang i organisasjoner, mislykkes. Boken Endringskynisme setter søkelys på hvorfor det er slik.

Publisert

Internasjonale undersøkelser har vist at så få som ti prosent av dem kan karakteriseres som vellykkede. Problemet endringskynisme oppstår når de ansatte opplever at det endres for endringens skyld, og ikke for å forbedre virksomheten.

Hvorfor er det slik? Og hvordan kan man unngå at endringsprosesser feiler?

Boken Endringskynisme forklarer fenomenet endringskynisme gjennom praktiske erfaringer fra norske virksomheter og teoretiske forklaringsmodeller. I bokens siste del rettes fokuset mot håndtering og forebygging av endringskynismen.

(Kilde: Gyldendal)

Powered by Labrador CMS