Daglig leder fungerer ikke

Jeg er styreleder i en virksomhet med ca. 50 ansatte. Vi ansatte en daglig leder for ca. 5 måneder siden. Dette fungerer dessverre ikke særlig bra.

Publisert Sist oppdatert

Styret har besluttet å si opp vedkommende, blant annet på grunn av mangelfull oppfølging av vedtak fattet av styret. Vi har diskutert hvorvidt prøvetidsbestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 63 om ansattes tilpasning til arbeid kommer fullt ut til anvendelse overfor en administrerende direktør?

Advokatene svarer:

Ja, administrerende direktør omfattes av stillingsvernsreglene, også prøvetidsbestemmelsen i § 63.

Dette innebærer at styret kan si opp vedkommende med grunnlag i manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. Styret må som ellers kunne konkretisere misnøyen og dokumentere denne. Men vernet er i praksis svakere for toppledere enn for andre ansatte.