Ny rapport: Nordmenn nest lykkeligst på jobb

En fersk undersøkelse fra Universum viser at nordmenn er nest lykkeligst på jobb blant 55 land. Det er kun belgiske medarbeidere som er mer fornøyde på jobb enn nordmenn.

Publisert

Ikke bare rager vi høyt på lykketoppen som folkeslag og nasjon. Ferske tall fra The Global Workforce Happiness Index viser at vi også er lykkelig på jobb.

Even Bolstad i HR Norge.<br />(FOTO: Karine H. Henriksen)
Even Bolstad i HR Norge.
(FOTO: Karine H. Henriksen)

Sjef for HR Norge, Even Bolstad, mener det kan være et uttrykk for at vi har det utrolig bra i Norge generelt sett.

Og husk at denne typen undersøkelser egentlig avspeiler opplevelse delt på forventning. Til tross for skyhøye forventninger troner vi altså på toppen. Det forteller noe om opplevelsene hver og en har og at norske virksomheter faktisk leverer på det de lover, sier han.

Mye handler om et godt arbeidsmiljø, opplevelse av selvråderett i jobben og opplevd mening. Det vitner om at vi har et lederskap som gir tillit og et kollegialt fellesskap hvor man føler en stor grad av trygghet både i forhold til kolleger og ledelse - men faktisk også i forhold til å beholde jobben.

Trivsel, anbefaling og lojalitet
For å finne ut hvem som er lykkeligst på jobb har man spurt over 250 000 ansatte om:

- Trivsel i sin nåværende jobb
- Sannsynligheten for å anbefale sin nåværende arbeidsgiver
- Følelse av lojalitet til jobben

Blant de 55 landene som er med i undersøkelsen troner Belgia på topp. Norge stikker av med 2. plassen, mens 3. plass går til Costa Rica.

Hvorfor tror du belgiske medarbeidere er mer fornøyd enn nordmenn?

– I vår egen undersøkelse, Global Employee Index – er det som regel Norge og Danmark som kniver helt i toppen. Men alle vi som er så heldige å bo i det nordvestre hjørnet av Europa gjør det gjennomgående godt. Og Belgia henger sånn nogenlunde med her.

I vår undersøkelse har vi Mexico helt i toppen. Vi grublet mye over dette, på samme måte som Costa Rica her er en litt «fremmed fugl» blant de andre. Men samtidig er det noe med fremtidsoptimisme i raskt voksende økonomier som fort slår ut. Og så er det dette med at utgangspunktet er forventninger. Er forventningene lave, er det lettere å bli positivt overrasket. I tillegg kan det være metodiske svakheter i forhold til datainnsamlingen.

Undersøkelsen er gjennomført blant ansatte med noe arbeidserfaring, og som ikke i like stor grad er eller blir påvirket av økonomiske nedgangstider. Land som sliter økonomisk, eksempelvis som Hellas, vil ifølge undersøkelsen ha lavere mulighet for å stige karrieremessig. Det resulterer blant annet i høye score på lojalitet. I rapporten kommer det også frem at man må ta høyde for at det er kulturelle forskjeller blant de ulike landene. Det går både på oppfattelse og type sinnstilstand (state-of-mind).

Jeg er kanskje mer overrasket over at Russland kommer så høyt og at Nederland, Canada, Australia og nevnte Mexico kommer lavt. Her skiller denne undersøkelsen seg fra hva andre undersøkelser viser.

Skandinaviske forskjeller

Blant våre skandinaviske naboer havner danskene på en 4. plass, mens svenskene ligger på 11. plass.

Jeg tror det er litt tilfeldig ut fra hvordan spørsmålene er stilt. Regner med at forskjellene er ganske små. Når så mye er sagt, ser vi gjerne at svenskene henger litt etter oss andre, avslutter Bolstad. .

Topp 20-listen over land med de mest fornøyde og lojale medarbeiderne:

1. Belgia
2. Norge
3. Costa Rica
4. Danmark
5. Sør Afrika
6. Østerrike
7. Sveits
8. Hellas
9. Tsjekkia
10. Russland
11. Sverige
12. Finland
13. Mexico
14. Nederland
15. Tyskland
16. Canada
17. Chile
18. Frankrike
19. Argentina
20. Australia

(Kilde: Universum)

Powered by Labrador CMS