Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

10 milliarder mer utbetalt i alderspensjon

890 000 personer mottok alderspensjon for totalt 212 milliarder kroner i Norge i 2018.

Publisert Sist oppdatert

Fra 2017 til 2018 var det en økning i utbetalt alderspensjon på 10 milliarder fra folketrygden. Det tilsvarer en økning på 4,8 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mindre dagpenger

Utbetaling av dagpenger ble derimot redusert med 21 prosent fra 2017. Det ble færre mottagere av dagpenger og de mottok i gjennomsnitt et lavere beløp. Det ble totalt utbetalt 10,6 milliarder kroner i dagpenger til 120 600 personer. Det gjennomsnittlig beløp per mottaker gikk ned med 4,7 prosent til 88 100 kroner.

Flere mottar uføretrygd

Det er 349 000 personer som mottok uføretrygd. Det er en økning på 3,7 prosent i forhold til året før. Det gjennomsnittlige beløpet er 245 500 kroner.

Økte lønninger

Det har også vært en betydelig økning i utbetalt lønn. Det totale beløpet som ble utbetalt til lønnsmottakere i Norge var 1 290 milliarder kroner i 2018. Gjennomsnittsbeløpet var 437 300 kroner, noe som er 4,4 prosent høyere enn året før.