Ingeniør - colourbox
Ingeniør - colourbox

Økt ledighet i februar

Det ble 1 100 flere helt ledige i løpet av februar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 94 900 personer.

Publisert

(Foto. Karine H. Henriksen)

– Økningen er i tråd med hva vi har forventet. Ledigheten øker fortsatt i oljebransjen, og de siste to månedene har den også begynt å øke innen bygg og anlegg, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Ledigheten økte mest innen industriarbeid, bygg og anlegg, samt ingeniør- og IKT-yrker i februar, målt i antall personer. Innen helse, pleie og omsorg og barne- og ungdomsarbeid falt derimot antallet helt ledige.

Mens tallet på helt ledige økte med 1 100, økte summen av helt ledige og arbeidssøkere i tiltak med 400 personer. Færre enn normalt deltok i tiltak i februar, noe som bidro til økningen i antallet helt ledige denne måneden.

Ledigheten øker nå på hele Vestlandet, men Finnmark hadde størst prosentvis økning i ledigheten i februar, fulgt av Rogaland. Sør-Trøndelag, Hedmark og Buskerud hadde størst nedgang i ledigheten denne måneden.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor:

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av februar var 81 500 personer registrert som helt ledige hos NAV, en økning på 3 700 sammenlignet med februar i fjor. Arbeidsledigheten er dermed på 3,0 prosent, mot 2,9 prosent i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 94 900 personer. Dette er 1 300 færre enn i februar i fjor. Bruttoledigheten har dermed falt fra 3,6 prosent i februar i fjor til 3,5 prosent i år.

Størst økning innen ingeniør- og IKT-fag

Ledigheten fortsetter å øke innen ingeniør- og IKT-fag. Ved utgangen av februar var 4 900 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som helt ledig, dette er en økning på 1 600 (50 prosent) sammenlignet med februar i fjor. Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag er i Rogaland og Hordaland, noe som henger sammen med den negative utviklingen i oljebransjen.

Foruten ingeniør- og IKT-fag, er det meglere og konsulenter og industriarbeidere som har hatt den største økningen i ledigheten det siste året, med henholdsvis 23 og 15 prosent. Også dette er yrkesgrupper som er påvirket av utviklingen i oljebransjen.

Arbeidsledigheten er høyest for bygge- og anleggsarbeidere og innen reiseliv og transport, med henholdsvis 5,9 og 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innen undervisning og akademiske yrker med henholdsvis 0,8 og 1,0 prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning i Rogaland

Rogaland har den største økningen i ledigheten det siste året, med en vekst på 36 prosent. Hedmark er fylket med størst nedgang i ledigheten, med 12 prosent færre ledige enn i februar i fjor.

Arbeidsledigheten er høyest i Telemark og Aust-Agder, med henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Sogn og Fjordane og Troms er fylkene med lavest ledighet, med 2,1 og 2,3 prosent.

Flere nye ledige

Ved utgangen av februar var det 13 600 personer som hadde vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker, altså nye ledige. Det er en økning på 1 400 sammenlignet med februar i fjor. Bygge- og anleggsarbeidere, personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag og industriarbeidere har flest nye ledige, og størsteparten av økningen har kommet i Rogaland og Hordaland. Menn står for nesten hele økningen i antallet nye ledige.

(Pressemelding)