Samfunn, beredskap, ensomhet (colourbox)
Samfunn, beredskap, ensomhet (colourbox)

Trygdesvindel for rekordhøye beløp

NAV anmelder for et stadig høyere beløp. Fra januar til april ble det anmeldt trygdesvindel for 118 millioner kroner. Det er 23 millioner kroner mer enn samme tid i fjor. 

Publisert

Svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger topper statistikken med til sammen 459 anmeldte personer. Hittil i år er det anmeldt trygdesvindel for 86 millioner innen disse to stønadene.

– Risikoen for å bli oppdaget er høy. Det er viktig at de som velger å svindle til seg stønader er klar over at kontrollene blir stadig bedre, sier fungerende Arbeids- og velferdsdirektør, Kjersti Monland.

Gir feil opplysninger til NAV

Svært mange av de anmeldte har gitt feil opplysninger til NAV om hvor mye de har jobbet. Så mange som 363 personer er anmeldt for å ha jobbet mer enn de har opplyst. De har dermed fått utbetalt stønad de ikke har hatt rett til. Hittil i 2015 dreier det seg om 55,4 millioner kroner.– De aller fleste er ærlige, men for å opprettholde tilliten til velferdsordningene er det viktig å avdekke svindelsakene. Det skal bli vanskeligere å jukse til seg stønad, sier Monland.

Fra 2015 må også alle arbeidsgivere månedlig rapportere inntekten til Skatteetaten. Informasjonen får NAV tilgang til i kontrollarbeidet. Hele 65 prosent av sakene er avdekket gjennom målrettede kontroller mot opplysninger i Skatteetatens registre.

Flere foreldre anmeldt

NAV har også anmeldt flere enslige forsørgere. 65 personer er anmeldt for svindel av denne stønaden for til sammen 14 millioner kroner, noe som er en dobling fra samme tid i fjor. Enslig forsørgerstønad skal sikre inntekt for enslige mødre eller fedre. Vanligvis har den ene parten oppgitt en annen adresse, mens paret i realiteten bor sammen.

  • Det er alvorlig når to personer går sammen om å svindle. Det krever godt samarbeid med andre etater

for å avdekke slike saker, sier Monland.

Samarbeid med andre etater

Den største enkeltsaken gjelder svindel av nærmere to millioner kroner. Personen har jobbet svart og samtidig hevet arbeidsavklaringspenger og sykepenger fra NAV. Saken ble avdekket i samarbeid med politiet.

I løpet av årets fire første måneder avdekket NAV trygdesvindel i kombinasjon med svart arbeid for til sammen 20 millioner kroner. Framover skal NAV samarbeide tettere med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet mot kriminalitet i arbeidslivet.