Cathrine P Reusch NAV
Cathrine P Reusch NAV

Stanset hver femte byggeplass

I slutten av mai ble det gjennomført en større kontroll i 116 forskjellige virksomheter ved 25 byggeplasser i Oslo og Akershus. Kontrollen førte til at hver femte byggeplass ble stanset.

Publisert

- Til sammen rår etatene over en rekke virkemidler som gjør at vi forhindrer at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet og at store verdier blir unndratt fellesskapet, sier tilsynsleder Cathrine Prahl Reusch i Arbeidstilsynet, som koordinerer kontrollene.

Kontrollen som avdekket en rekke mangler var et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Oslo kemnerkontor og NAV.

Arbeidstilsynet stanset farlig arbeid på fem byggeplasser, inndro ni byggekort og ga 29 pålegg om manglende byggekort. I tillegg er det blitt innhentet informasjon fra alle arbeidstakerne om lønn og øvrige arbeidsvilkår.

Sosial dumping og trygdesvindel

Opplysninger fra de ansatte som kan tyde på at det foreligger sosial dumping blir fulgt opp overfor arbeidsgiverne i etterkant. NAV Kontroll vil utrede fem saker videre for mulig trygdesvindel.

10 millioner i ubetalt skatt og avgifter

Skatt øst og kemneren avdekket at de kontrollerte virksomhetene hadde totalt ca. 10 millioner kroner i ubetalt merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

Det var også manglende registrering i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret for hver fjerde arbeidstaker, og hver tiende utenlandske arbeidstaker som ble ID-kontrollert manglet skattekort.

– Dette er alvorlige feil. Vi ser at der det er brudd på et regelverk er det gjerne også brudd på andre regelverk. Det er mange indikasjoner på svart arbeid og omsetning. Gjennom slike felles kontroller ønsker vi å få stanset de useriøse virksomhetene, sier Cathrine Prahl Reusch i Arbeidstilsynet.

– Måten vi har organisert oss på, gjennom tverretatlig samlokalisering i Oslo City, gjør oss bedre i stand til å følge opp de kontrollerte foretakene på en mer slagkraftig måte, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt øst.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.
Har du personalansvar? Bestill et abonnement her, eller last ned Personal og Ledelse digitalt her.
"