Menneskegruppe
Menneskegruppe

Fortsatt svakt arbeidsmarked

Norske arbeidstakere vil møte et fortsatt svakt arbeidsmarked i tredje kvartal 2015.

Publisert

Geografisk gis de mest positive signalene av arbeidsgiverne i Stor-Oslo, mens det bransjemessig er handel og service sammen med elektrisitet og vannforsyning som ser lysest på bemanningsforventningene.

Av 751 arbeidsgivere som har deltatt i undersøkelsen, planlegger ni prosent å øke bemanningen, fire prosent forventer å nedbemanne og hele 86 prosent sier at de vil opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag.

Sesongjustert ligger forventet bemanning på 4 prosent, en nedgang på ett prosentpoeng siden samme kvartal i fjor.

Størst fall i Industri

Arbeidsgivere i syv av ni bransjer forventer økt bemanning neste kvartal, men en kraftig nedgang innenfor industri og fortsatt svake utsikter innen bygg og anlegg legger en demper på den samlede prognosen.

Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

– Det er ikke mye som tyder på store endringer i arbeidsmarkedet fremover. Bransjer som bygg og anlegg, industri og transport og logistikk melder alle om svært avventende planer om å øke bemanningen. Og som forventet kommer det heller ingen vekstsignaler fra olje og gass-sektoren. Noe bedre ser det ut innen bransjene handel og service og innen elektrisitet og vannforsyning, som er de bransjene som i dette kvartalet er de mest positive, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Stor-Oslo på topp

De mest optimistiske arbeidsgiverne finner vi i Stor-Oslo, mens arbeidsgivere i Sør-Vest og Midt-Norge er mer beskjedne. I Nord-Norge forventer arbeidsgivere å opprettholde dagens ansettelsesnivå, mens arbeidsgiverne i Øst-Norge forventer å redusere sitt nåværende bemanningsnivå i løpet av de neste tre månedene.

Sammenliknet med samme periode i fjor er arbeidsgivernes bemanningsplaner lavere i fire av fem regioner.

- Det at arbeidsgivere i Oslo-området er mest optimistiske, er i tråd med vår opplevelse av arbeidsmarkedet, sier Maalfrid Brath.

De minste bedriftene er mest optimistiske

Bryter vi undersøkelsen ned i bedriftsstørrelse, ser vi at de minste bedriftene er de mest positive, og at de største er de mest negative.

- Det er interessant å se at det er de største bedriftene som har de mest negative forventningene til bemanningsendringer. Det er også veldig interessant at det er en større dynamikk i bedrifter med flere enn 250 ansatte. Samtidig som det er mange som sier de skal redusere arbeidsstokken, er det mange som oppgir at de skal øke antall ansatte, sier Maalfrid Brath.

(Pressemelding)