6-jan-Alene-hjemme
6-jan-Alene-hjemme

Nesten 1 av 5 bor alene

Hele 18 prosent av alle nordmenn bor alene. Det utgjør 40 prosent av alle husholdningene.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Det er mange grunner til at folk bor alene. Kanskje man er mellom to forhold, aldri har funnet den man vil dele livet med, er enke eller enkemann eller rett og slett ikke har lyst på en samboer. Det gjelder uansett mange av oss. Av de 2 259 000 privathusholdningene i Norge, består hele 40 prosent av kun en person. Andelen som bor alene har har økt gradvis over lang tid. Mens bare 2 prosent bodde alene i 1920, var andelen 4 prosent i 1960 og 14 prosent i 1990. I dag bor 18 prosent av alle personer i Norge alene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flest i Oslo

Det er størst andel av som bor alene i Oslo, hele 27 prosent av innbyggerne. Bergen og Trondheim ligger også høyt på listen. Men det er ikke bare i storbyene vi finner dette mønsteret. Den nordlige delen av landet, og da særlig i Finnmark, bor det også bare én person i nær halvparten av husholdningene. Samtidig er det i kommuner som ligger rundt de største byene at andelen som bor alene er lavest. Kanskje betyr det at flere flytter ut av byen for å få bedre plass når de stifter familie og inn til byene når man er enslig – for eksempel i forbindelse med utdanning.