26-januar-Fall-på-skøyter
26-januar-Fall-på-skøyter

Flest ulykker skjer på fritiden

De fleste som må på legevakten har ikke skadet seg på jobb, men på fritiden. 

Publisert

Ill.foto: Colourbox

En arbeidsmarkedsrapport fra Dansk arbeidsgiverforening viser at vi skader oss mer i fritiden enn på jobben. I 2012 var det 200 000 legevaktbesøk av danske lønnsmottakere. Hvert femte besøk skyldtes en arbeidsulykke, mens to av tre skyldtes en fritidsaktivtet. Ulykker på fritiden førte også i gjennomsnitt til lengre sykefravær enn arbeidsulykkene, og skyldtes ofte ulykker i forbindelse med sport, transport og husarbeid.

På den annen side har veldig mange i dagens samfunn jobber som i liten grad medfører fare for alvorlige ulykker. Lavere grad av ulykker på jobb kan også skyldes at når vi er på jobb så tar arbeidsgiver i større grad ansvar for vår sikkerhet, mens det på fritiden er opp til den enkelte å ta ansvar for verneutstyr, sikkerhetsrutiner etc. En del fritidsulykker skyldes også alkohol, som man vanligvis ikke drikker i arbeidstiden.